Till startsidan

Skolrådet

För att du som kursdeltagare ska kunna vara med och påverka verksamheten vid Kristinehamns folkhögskola finns ett skolråd.

Skolrådet skall bestå av en representant för varje klass, en personalrepresentant för varje avdelning samt rektor och kurator.

Ordförande och sekreterare väljs bland kursdeltagarna för ett läsår. Två elevskyddsombud väljs bland kursdeltagarna i skolrådet för ett läsår.

Skolrådet har till uppgift att framföra synpunkter från klassråden vad gäller:

  • innehållet i verksamheten
  • frågor om kursdeltagarnas psykosociala och fysiska arbetsmiljö
  • icke schemalagda aktiviteter 

Skolrådet sammanträder minst två gånger per termin.