Till startsidan

Alkohol- och drogregler

Målsättningen med skolans regler gällande alkohol är att skapa bästa möjliga arbets- och studiemiljö.

En god arbetsmiljö ska enligt Arbetsmiljölagen vara fri från droger och alkohol. Både kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar för att på ett positivt och ansvarsfullt sätt medverka till att dessa regler efterlevs.

Detta gäller för alkohol:

Kristinehamns folkhögskola värnar om en alkoholfri miljö. Alkoholförbud gäller därför i skolans huvudbyggnad och idrottshall samt internatets gemensamma utrymmen. Undantag från alkoholförbudet kan göras vid uthyrning av skolans cafeteria för privat bruk samt vid viss representation. Vid verksamhet utanför skolans lokaler beslutar ansvarig personal om alkohol får förekomma eller ej. Frågan skall diskuteras tillsammans med kursdeltagarna inför varje tillfälle. Det sociala ansvaret för personer som eventuellt har alkoholproblem skall beaktas. Samtliga personer knutna till skolan har ett ansvar att rapportera till rektor eller kurator vid misstanke om alkoholmissbruk. Om missbruk eller risk för missbruk anses föreligga erbjuds personen i fråga stöd och hjälp.

Detta gäller för droger:

Allt innehav, hantering och konsumtion av narkotika och dopingpreparat är förbjuden enligt lag. Vid misstanke om påverkan eller pågående drogmissbruk har skolan rätt att kräva oanmälda drogtester. Vid användning av droger kan rektor besluta om avstängning från skolan och internatet. Både kursdeltagare och personal har ett gemensamt ansvar att rapportera misstanke om innehav eller drogmissbruk till rektor eller kurator.

Var och en i gruppen representerar skolan i alla sammanhang.