Till startsidan

Ansökningsprocessen

Ansökan görs digitalt via Kristinehamns folkhögskolas hemsida. Den sökande skapar ett konto i systemet Schoolsoft. Anvisningar för detta finns på hemsidan samt information om kontaktperson om den sökande av någon anledning inte har möjlighet att göra en digital ansökan.

Antagningsprocess

 • Ansökan via skolans hemsida eller utskriven blankett från skolans hemsida.
 • Bekräftelse på att ansökan mottagits skickas till den sökande.
 • Om ansökan inte är korrekt ifylld eller fullständig meddelar skolan detta till den sökande så att hen har möjlighet att justera och komplettera sin ansökan.
 • Vi kontaktar samtliga sökande som lämnat en komplett ansökan och uppfyller ansökningskraven till sökt kurs. Kontakten kan tas via telefon, personligt möte eller mejl.
 • Personalen på skolan samråder med varandra, i denna process.
 • Den sökande får besked med erbjudande om plats/reservplats eller avslag på ansökan.
 • Om den sökande inte svarat inom utsatt tid erbjuds platsen till annan sökande.

Antagningsprinciper

 • De ansökningar som inkommit Innan sista ansökningsdatum behandlas först, i mån av plats kan man antas även om ansökan är sen.
 • En förutsättning för att erbjudas plats är att man uppfyller kursens antagningskriterier.
 • Antagning och urval sker utifrån de kriterier som finns på respektive kurs. Urvalet görs av ett antagningsteam.
 • Eventuella skulder till skolan från tidigare läsår kan påverka deltagares möjlighet att antas.