Till startsidan

Intyg och behörighet

Kursintyg

När du går på folkhögskola får du inga betyg i enskilda ämnen. Kursintyg utfärdas alltid till kursdeltagare som genomfört en folkhögskolekurs.

Studieomdöme

Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studieomdömet används som urvalsgrund när du söker till högskola/universitet. När du söker till högskola / universitet görs det via en särskild urvalsgrupp, ”folkhögskolekvoten”.

Du som går allmän kurs på gymnasienivå kan begära att få ut ett studieomdöme. Detta görs skriftligt på speciell blankett i samband med kursens avslut och kan inte begäras i efterhand. Ett studieomdöme är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och grundar sig på en gemensam bedömning av alla dina lärare på skolan.

En studerande kan dock alltid vända sig till rektor och därefter till skolans styrelse och begära omprövning av omdömessättningen om hon/han kan ange skäl för detta. Omprövningen görs skriftligen till rektor i första hand, därefter kan omprövning skriftligen begäras av styrelsen. Tidsgräns för omprövning är tre månader efter avslutad kurs.

Behörighet

Deltagare på allmän kurs har möjlighet att få behörighet för vidare studier.

  • Grundskolebehörighet för att kunna söka olika utbildningar inom gymnasieskolan.
  • Grundläggande och särskild behörighet för att kunna söka utbildningar inom högskola/universitet.

Möjligheten att få de olika behörigheterna är beroende dels av tidigare studier före folkhögskolestudierna och antalet år vid folkhögskola. Folkhögskolan följer Folkbildningsrådets anvisningar och riktlinjer. Tillsammans med din kursansvarige lärare görs en individuell studieplan som passar just dig och dina syften med din studietid hos oss.

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)

Sveriges referensram för kvalifikationer, SeQF, bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer, European Qualifications Framework, EQF, med åtta nivåer. Referensramen regleras i en egen förordning. Syftet är att synliggöra allt resultat av lärande oavsett hur det är förvärvat – formellt, icke-formellt och informellt. På så sätt blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Utbildningar inom det offentliga utbildningssystemet, där folkhögskolornas allmänna kurs ingår, är nivåplacerade i SeQF av regeringen. (grundskolenivå SeQF 2, gymnasienivå SeQF 4)

Skolorna har dokument som beskriver skolans samlade mål för allmänkurs samt formulerade läranderesultat för SeQF nivå 2 respektive 4.