Till startsidan

Skolans kärnvärden

Kristinehamns folkhögskolas kärnvärden:

  • Alla människor har lika värde och allas insatser bidrar till helheten.
  • Alla kan utvecklas under rätta förhållanden och vi lär av varandra och andra.
  • Vi arbetar för en hållbar utveckling som värnar om människor och miljö.
  • Varje kursdeltagare tar ansvar för sina studier. Detta sker genom att vara närvarande på lektionerna, genom att aktivt delta i undervisningen och fullfölja arbetsuppgifter.
  • Kursdeltagare och personal på skolan har ett gemensamt ansvar för att skolan är fri från droger.