Våra utbildningar

Kristinehamns folkhögskola har ett stort utbud av utbildningar inom flera olika områden. Här kan du läsa in din behörighet för gymnasium eller högskola/universitet eller studera på någon av våra profilutbildningar.

Ledarutbildning och kompetens kring kognitiva funktionsnedsättningar är profilen för Kristinehamns folkhögskola.

Vi har allmän såväl som yrkesinriktad utbildning, framför allt inom våra profilämnen.