Allmän kurs - Fokus Indien

En internationell kurs som fokuserar på Indien och indisk kultur, men som också tar ett globalt grepp om rättighets- rättvise- och miljöfrågor.

Utbildningsort: Kristinehamn
Kurstyp: Allmän kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: 17 augusti 2020
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå 
Internat: Ja

SISTA ANSÖKNINGSDAG 15 MAJ HAR PASSERAT. SENA ANSÖKNINGAR BEHANDLAS I MÅN AV PLATS

 

SeQF-nivå: 4

Denna utbildning vänder sig till dig som gått något/några år på gymnasiet och klarat några kurser på gymnasienivå. Ett krav är att du skall vara klar med Svenska 1 (eller motsvarande). Utbildningen är på heltid vilket innebär att du har lektioner minst 20 timmar i veckan. Av dessa ägnar vi 7 timmar åt profilämnet. I den här kursen får du möjlighet att stifta bekantskap med till exempel barnkonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, rättvis handel och agenda 2030. Vårt fokusland är Indien och här tittar vi närmare på indisk kultur och det indiska samhället.

Utbildningen har som mål att ge dig

  • Möjlighet att komplettera till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola.
  • Kunskap om barnkonventionen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, miljö- och rättvisefrågor.
  • Kunskap om det indiska samhället.
  • En bra grund för fortsatta studier.
  • Verktyg att planera och genomföra studier, både enskilt och i grupp.

Profilämnet: Indienprofilen – internationell kurs

Profiltimmarna, som utgör 7 timmar per vecka, ägnas till stor del åt diskussioner och värderingsövningar av olika slag, men också åt viss skapande verksamhet. Största delen av arbetet sker i grupp, men individuella uppgifter förekommer också. Under vårterminen ägnas mycket tid åt att skriva projektarbeten, där kursdeltagarna får möjlighet att skriva vetenskapliga texter och fördjupa dig i ett ämne du själv valt. Kursen bygger på kursdeltagarnas engagemang och intresse.

Indienresa

Som deltagare på allmän kurs Indienprofilen har du den unika möjligheten att följa med på studieresa till Indien. Resan äger rum på våren och varar i cirka tre veckor. Under resan får du uppleva och lära känna det indiska samhället. Vi besöker bland annat Delhi och Agra, där det vackra Taj Mahal finns, men mest tid tillbringar vi i den heliga staden Varanasi. Genom till exempel studiebesök och möten får vi lära känna språket, maten, traditionerna och mycket annat från den indiska kulturen. Under resan samlar du även in material till ditt projektarbete. Du reser tillsammans med dina kurskamrater och lärare. Lärarna som är med på resan har stor erfarenhet och kunskap om Indien. Större delen av resekostnaden står du själv för. 

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Läs gruppens rese-blogg från Indienresan