Allmän kurs - Svenska som andraspråk

Kursen Förberedande språkträning vänder sig till dig som är utlandsfödd och vill stärka dina kunskaper och färdigheter i att tala, läsa, höra och skriva på svenska.

Utbildningsort: Kristinehamn
Längd: 1 år
Studietakt: 20 timmar per vecka, helfart
Start: 17 augusti 2020
Sista ansökningsdag: Kontinuerlig antagning
Studiestödsnivå CSN: Grundskolenivå (A1)
Internat: Ja

Kursen är för dig som har som mål, att på sikt läsa in behörigheter på folkhögskola/Komvux eller där Arbetsförmedlingen bedömer att språkträning är ett lämpligt steg för dig att komma vidare i din språkutveckling.

För att läsa Förberedande Språkträning behöver du ha kunskaper motsvarande SFI C och vilja utvecklas vidare utifrån den nivån.

Mål för kursen

Målet är att du efter avslutad utbildning skall ha ökat dina möjligheter till fortsatta studier på grundläggande vuxenutbildningsnivå.

Kursinnehåll

· Svenska språket i tal och skrift.

· Matematik

· Samhällskunskap

Kursintyg

Kursen pågår under 1 år och avslutas med att du får ett intyg. Kursen är ej behörighetsgivande i gymnasieämnen.

Ansökan

Kursen är studiemedelsberättigad.