Till startsidan

Allmän kurs - Fokus Indien

En internationell kurs med fokus på Indien som är till för dig som som gått något/några år på gymnasiet och klarat några kurser på gymnasienivå. Vi fokuserar på att både komplettera dina gymnasiekurser och lär oss mer om Indisk kultur.

Denna utbildning vänder sig till dig som gått något/några år på gymnasiet och klarat några kurser på gymnasienivå. Ett krav är att du ska vara klar med Svenska 1 (eller motsvarande). Utbildningen är på heltid vilket innebär att du har lektioner minst 20 timmar i veckan. Av dessa ägnar vi 5 timmar åt profilämnet. Vårt fokusland är Indien och här tittar vi närmare på indisk kultur och det indiska samhället.

Utbildningen har som mål att ge dig

  • Möjlighet att komplettera till grundläggande behörighet för högskola/yrkeshögskola.
  • Kunskap om det indiska samhället.
  • En bra grund för fortsatta studier.
  • Verktyg att planera och genomföra studier, både enskilt och i grupp.

Fokus Indien

Profiltimmarna, som utgör 5 timmar per vecka, ägnas till stor del åt diskussioner och värderingsövningar av olika slag, men också åt viss skapande verksamhet. Största delen av arbetet sker i grupp, men individuella uppgifter förekommer också. Kursen bygger på kursdeltagarnas engagemang och intresse.

Indienresa

Som deltagare på allmän kurs Indienprofilen har du den unika möjligheten att följa med på studieresa till Indien. Resan äger rum på våren och varar i cirka tre veckor. Under resan får du uppleva och lära känna det indiska samhället. Vi besöker bland annat Delhi och Agra, där det vackra Taj Mahal finns, men mest tid tillbringar vi i den heliga staden Varanasi. Genom till exempel studiebesök och möten får vi lära känna språket, maten, traditionerna och mycket annat från den indiska kulturen. Under resan samlar du även in material till ditt projektarbete. Du reser tillsammans med dina kurskamrater och lärare. Lärarna som är med på resan har stor erfarenhet och kunskap om Indien. Större delen av resekostnaden står du själv för. 


Ansök här

Utbildningsort: Kristinehamn

Kurstyp: Allmän kurs

Längd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Sista ansökningsdag: 19 juni, sena ansökningar behandlas i mån av plats

Start: 18 augusti 2022

Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå

Internat: Ja

Avgift: Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje termin betalar du en serviceavgift på 1000 kronor för studiematerial, resor och förtäring vid gemensamma samlingar. För dig som följer med på studieresan till Indien tillkommer en kostnad.

Sena ansökningar behandlas i mån av plats.