Till startsidan

Struktur 2.0

Har du en negativ bild av tidigare skolgång? Sök till oss! Det här är en allmänkurs för dig som vill läsa in behörigheter på grundskole- och/eller gymnasienivå. Här studerar du ett fåtal ämnen på anpassad nivå med stöttning av en liten personalgrupp

Mål med kursen

Grundläggande behörigheter för vidare studier utifrån anpassad undervisning samt stöttning i att få vardagsrutiner. Individuell utveckling tillsammans med andra deltagare i mindre grupp.

Kursens innehåll

Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå grundskole/gymnasiebehörighet som krävs för grundläggande behörighet till högre studier. Förutom behörighetsämnena ingår folkbildning, olika aktiviteter och schemabrytande temadagar. Deltagare får individuell målplanering utifrån behov och förutsättningar. Skoldagarna innehåller 20 timmar lektioner som är gemensamma för hela klassen främst i hemklassrum. Det ges möjlighet att pröva olika arbetssätt och hjälpmedel. Under skoltiden får deltagare låna skolans datorer med digitala hjälpmedel. Varje morgon har kursen frukostsamling med kaffe/te/juice och smörgås. Kursen har en liten personalgrupp, med få undervisande lärare och har en resurs på heltid i eget hemklassrum med fasta avskilda platse


Utbildningsort: Kristinehamn

Kurstyp: Allmänkurs

Längd: 1-3 år

Studietakt: 100 procent

Kursstart: 19 augusti 2024

Studiestödsnivå, CSN: Grundskole- och Gymnasienivå

Internat: Ja

Avgift: Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje termin betalar du en serviceavgift på 1 000 kronor för studiematerial, resor och förtäring vid gemensamma samlingar.