Fritidsledarens nya utmaningar – distansutbildning

Det här är en vidareutbildning på distans för dig som har godkänd fritidsledarutbildning och vill fördjupa dina teoretiska kunskaper. Utbildningen utgår från temat: ”Psykisk hälsa bland barn och ungdomar i skolan och på fritiden”.

Utbildningsort: Kristinehamn
Kurstyp: Särskild kurs, yrkesutbildning
Längd: helår
Studietakt: Kvartsfart på distans (motsvarar 15 h.p.)
Start:  12 augusti 2019
Sista ansökningsdag: 15 maj
Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå (A2)
Internat: Ja
Förkunskap krävs
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Studierna sker individuellt och i studiegrupper. Vi använder It's learning som pedagogisk plattform. Studieupplägget kräver tillgång till dator med Office-paket (eller liknande). Utbildningen innehåller två obligatoriska närträffar i början på varje termin. Närträffarna äger rum i Kristinehamn.

Beskrivning av utbildningen

Efter avklarad utbildning ska du ha fått kunskaper om orsaker till och konsekvenser av psykisk ohälsa samt hur du kan jobba förebyggande för att främja god psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Fokus kommer att ligga på fritidsledarens arbets- och förhållningssätt i skolan och på fritiden.

Innehåll                                                                                                                   

  • Orsaker till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar på individnivå och samhällsnivå
  • Skolan, en mångkulturell arbetsplats
  • Värdegrundsarbete i skolan
  • Motiverande samtal
  • Fysisk aktivitet som metod för att förebygga psykisk ohälsa
  • Specialpedagogiska perspektiv
  • Rättigheter och skyldigheter som anställd inom skolan

Antagning

Antagningskraven för utbildningen är godkänt fritidsledarutbildningen.