Till startsidan

Fritidsledarutbildning

Det här är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med människor och göra skillnad. Utbildningen har en specialpedagogisk inriktning som ger dig spetskompetens och verktyg för att vara ett stöd för de som behöver det extra mycket. Nästan alla som avslutar kursen går direkt vidare till jobb. Du behövs!

Elever i skolkorridor

Att arbeta som fritidsledare är ett kreativt och omväxlande yrke med stort eget ansvar

Som fritidsledare jobbar du ofta fritt och självständigt. Du fungerar både som pedagog och vägledare. Grupper och grupprocesser står i fokus i fritidsledarens arbete och därför är ledarskap, kreativitet och samarbetsförmåga tre viktiga egenskaper. Detta betonar vi på utbildningen och använder därför ett arbetssätt som utvecklar din förmåga till att ta egna initiativ. 

Specialpedagogisk inriktning

Utbildningen ger en unik spetskompetens för arbete med människor som har någon form av funktionsnedsättning – fysisk, psykisk, kognitiv, eller social. Du får kunskaper, erfarenheter och färdigheter som gör dig väl rustad för kommande yrkesverksamhet inom området. Den specialpedagogiska undervisningen omfattar 20 veckor och innehåller både teoretiska och praktiska delar.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du följande ämnen:

  • Samhälle, fritidsarbete och kultur – med fokus på ungdomars fritid
  • Ledarskap och organisationsutveckling – teori och praktik för ett främjande ledarskap
  • Psykologi, sociologi och socialpedagogik – kunskap om människan som individ och i grupp
  • Utomhuspedagogik – med fem veckors friluftsaktiviteter
  • Projekt- och forskningsmetodik inklusive examensarbete
  • Specialpedagogisk profilkurs – teori och praktik för ett inkluderande fritidsledarskap
  • Idrottsmetodik, estetiska orienteringskurser och yrkesmetodik

Här kan du ladda ner utbildningsplanen för Fritidsledarutbildningen som pdf:

Lokal utbildningsplan 2019 (pdf) Pdf, 439 kB.

Fyra personer vid en brasa

Skolan med spelprofil

Hos oss finns flera kurser inom spelkultur, det ser vi som en styrka för alla våra utbildningar. Kanske är du också en inbiten gamer och vill läsa til fritidsledare bland likasinnade?

Välkommen med din ansökan

När du gjort din ansökan bjuder vi in till en informationsträff på skolan där vi berättar mer om utbildningen och visar skolan. Detta sker innan du får besked om antagning.

Antagningskrav

Du bör ha grundläggande behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2. Relevant erfarenhet från tidigare yrkesliv eller föreningsliv är meriterande.

Kostnader

Kostnader för litteratur, utrustning och resor tillkommer.

En del av Fritidsledarskolorna

Kristinehamns folkhögskolas fritidsledarutbildning är en del av organisationen Fritidsledarskolorna.

Mer information hittar du på Fritidsledarskolornas webbplats (fritidsledare.se)

Att studera på folkhögskola

Fritidsledarutbildningen bedrivs endast på folkhögskola och är jämställd med högskoleutbildning. Att gå på folkhögskola är att vara tillsammans med människor, ta del av varandras erfarenheter, arbeta självständigt eller i grupp och därigenom växa tillsammans. Folkhögskolans unika miljö är en bra grund för både fritidsledaryrket och för det livslånga lärandet. Många av de som studerar på skolan bor på skolans internat, umgås på fritiden och knyter vänskapsband för livet.

Utbildningsort: Kristinehamn

Kurstyp: Särskild kurs, yrkesutbildning

Längd: 2 år

Praktik: 12 veckor

Studietakt: 100 procent

Sista ansökningsdag: platser kvar

Start: 18 augusti 2022

Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå

Internat: Ja

Avgift: Undervisningen på Kristinehamns folkhögskola är kostnadsfri men varje termin betalar du en serviceavgift på 1000 kronor för studiematerial, resor och förtäring vid gemensamma samlinga. Under utbildningen tillkommer kostnader på cirka 7 000 kronor per läsår för litteratur och specialveckor.