Om du skulle skapa en värld, hur skulle den se ut?

Hogwarts, Narnia, Star Wars, Alice i underlandet, World of Warcraft (Azeroth). Listan kan bli lång. Den här kursen utvecklar din förståelse för hur fiktiva världar skapas och fungerar, samt hur man arbetar målinriktat med kreativa processer.

SKAPA VÄRLDAR
Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 1 år
Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå
Internat: Ja
Sista ansökningsdag: 15 april
Kursstart: 18 augusti 2021

Avgift:  2100 kr/termin, i det ingår serviceavgift, resor och studiematerial 

 

 

 

 

Worldbuildning

På den här kursen kan du utveckla ditt intresse inom spelkultur och lära dig worldbuilding. Det innebär att du får skapa fiktiva världar som känns verkliga, trovärdiga och fantastiska för spelaren, läsaren eller tittaren. Du kommer få skapa världar både inom fantasy och science fiction, möta flera sakkunniga gästföreläsare, delta i studiebesök och studieresor. 

Nördkultur – ett växande fenomen

Science fiction, cosplay, fantasy, brädspel, rollspel och lajv. Nördkulturen innhehåller mycket och är här för att stanna. Den här kursen erbjduer ett smörgåsbord av olika delar för att du ska hitta ditt berättande uttryck och skapa din värld.  

Utbildningens innehåll

 • Fiktiva världar - en översikt
  Undervisningen utgår från skapade fiktiva världar i spel, film, böcker och serier inom både fantasy och science fiction för att ge en översikt och genomföra analyser över andras verk.
 • Worldbuilding / Världskapande
  Här får du möjlighet att lära dig verktygen för att kunna skapa trovärdiga fiktiva världar utifrån kunskaper om hur verkligheten fungerar. Du kommer även få möjligheten att skapa en helt egen fiktiv värld som du sedan kan använda till vad du vill.
 • Spelkultur och du
  Under kursen gång kommer du få prova på en rad olika uttryck inom spelkultur, exempelvis brädspel, kortspel, rollspel och lajv. Vi kommer även att arbeta med hur man kan fördjupa sin upplevelse och utveckla sitt spelande i den riktning man vill.
 • Spelkultur och arrangemang
  Du kommer få vara med och arrangera och delta på både mindre och större event för externa aktörer där vi i kursen kommer genomföra eller vara en del av ett arrangemang inom spelkultur. Det kan exempelvis vara att arrangera ett mindre lajv för skolor eller genomföra workshops på ett större konvent. Du kommer även få lära dig om entreprenörskap kopplat till spelkultur.
 • Skrivande för fantasy och science fiction
  Du kommer att få utveckla ditt skrivande med särskilt fokus på berättelser inom fantasy och science fiction genren. Du kommer få arbeta med texter, men även få skriva egna noveller och lära dig hur man är en kritisk läsare.
 • Praktiskt skapande
  Du kommer ges möjlighet att omsätta dina visioner kring världskapande i praktiskt handling och skapa konkreta föremål och alster. Det kan vara allt från att skapa heraldiska sköldar, logotyper till att sy kläder.
 • Individuell fördjupning och projekt
  Det kommer under kursen finnas ett stort utrymme för dig att välja att fördjupa dig inom en eller flera enskilda delar. Du kommer under handledning få ta fram en projektplan och arbeta med helt ett eget projekt som du tagit fram som är relaterat till det övriga kursinnehållet.
 • Nördifierad friskvård
  Vi varvar traditonella idrottslektioner med att försöka hitta mer nördfierade sätt att röra på sig och ha roligt tillsammans, bland annat HEMA, Quidditch och mycket annat.

Undervisningen varvas med personlig handledning och feedback från klassen och du kommer att arbeta både individuellt med egna projekt och i grupp.

Antagningskriterierna till kursen är följande:

 • 3 årig gymnasieutbildning mot yrkeshögskola eller motsvarande. Validering av arbetslivserfarenhet är möjlig.