Skapa världar

Fördjupa dig i att skapa fiktiva världar. Med ditt eget konstnärliga uttryckssätt som verktyg får du lära dig mer om hur man skapar och åskådliggör fiktiva världar som känns verkliga, trovärdiga och fantastiska för spelaren, läsaren eller tittaren.

Kurstyp: Profilkurs
Studietakt: 100 procent
Kurslängd: 1 år
Studiestödsnivå (CSN): A2 på gymnasienivå
Internat: Ja
Kursstart: 17 augusti 2020
Ansök senast: 15 april 2020
Kontaktperson: Elisabeth Bollås
elisabeth.bollas@regionvarmland.se 076-112 80 32  

Det här är utbildningen för dig som tycker att sökordet 'worldbuilding' genererar alldeles för få träffar, och som tycker om att fundera över hur världen egentligen fungerar och varför allt är som det är. Här får du möjlighet att skapa en helt ny fiktiv värld som du sedan kan använda till vad du vill, från storslagen concept art och uppslukande lajv- och bordsrollspelsscenarier till ny, egenkomponerad musik och enastående klädkollektioner.

Kanske drömmer du om att i framtiden bli gamewriter, kostymdesigner, 3D-grafiker, scenograf eller ljudproducent? Då kan den här kursen vara en bra grund för dig, där du utvecklar din förståelse för hur fiktiva världar skapas och fungerar. 

Delar av kursinnehållet utgår från det konstnärliga uttryckssätt du själv vill använda. De inriktningar som skolan erbjuder är:

 • Bild och form
 • Skrivande
 • Musik- och ljudskapande
 • Slöjd och hantverk

Undervisningen utgår både från exempel i den verkliga världen och exempel från redan skapade fiktiva världar i spel, film, böcker och serier. Ämnesundervisningen varvas med handledning inom ditt valda uttryckssätt. Under kursen möter du flera gästföreläsare, både ämnesexperter och erfarna världsskapare, och deltar vid studiebesök och studieresor. Under kursens gång arbetar du både i grupp med dina kurskamrater och individuellt med egna projekt. Projekten kan du sedan sammanställa till en portfolio som du kan använda vid ansökan till fortsatta studier eller jobb.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Studiebesök, aktivitetsveckor, viss kurslitteratur och förtäring vid gemensamma samlingar medför kostnad på 1 200 kr för ett läsår. Kostnader för material, övrig litteratur och studieresor tillkommer. 

Ansökan och antagningskrav

Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev
 • Presentation av en fiktiv värld du skapat/vill skapa.
  Välj att göra din presentation på ett av följande sätt:
 1. Ljud- eller videofiler: max 10 minuter lång
 2. Textfil: max 1 000 ord
 3. Bildfiler: max 10 stycken
 • Val av vilken inriktning du vill gå på kursen, samt hur ditt konstnärliga uttryckssätt passar i inriktningen

Hur du väljer att göra presentationen av en värld i din ansökan behöver inte stämma överens med vilken inriktning du vill gå. Det är helt okej att till exempel göra en presentation i text om du vill gå Bild och form-inriktningen, eller en ljudfil om du vill gå Slöjd och hantverk-inriktningen.

Utbildningens innehåll

Under utbildningen läser du följande ämnen: 

 • Världsskapande – ämnesteori
 • Världsskapande – fördjupning
 • Världsskapande – projektarbete
 • Estetisk orientering
 • Estetisk fördjupning
 • Idrottsorientering