Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Kostnader läsåret 2021/2022

Kyrkeruds folkhögskola tar inte ut någon kursavgift men du betalar en obligatorisk serviceavgift.

  • 850 kronor per termin för allmän kurs
  • 850 kronor per termin för särskild kurs

I avgiften ingår förmiddagskaffe, vissa gemensamma aktiviteter och måltider samt olycksfalls- och reseförsäkring under verksamhetstid. Du betalar även för det kursmaterial du använder dig av.

Eventuell höjning av service- och materialavgiften för läsåret 2021/2022 är ännu inte beslutad. Om det blir någon höjning av avgifterna kommer du informeras om detta om inte tidigare så i samband med den obligatoriska intervjun.

Väljer du att bo på skolan tillkommer en kostnad för kost och logi. Läs mer om boendekostnader via länken “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.