Leende hemtjänstmedarbetare

Nya yrkesförberedande kurser

Äntligen! Kyrkeruds folkhögskola kan nu, i samverkan med Årjängs kommun, erbjuda yrkesförberedande kurser med inriktning vårdbiträde respektive måltidsbiträde och lokalvårdare.

Dessa två kurser vänder sig till de som inte har svenska som modersmål och vill förbereda sig för arbetslivet. 30 % av studietiden är praktik och kurserna är CSN-berättigade.

I kursen med inriktning vårdbiträde lär man sig grunderna för att arbeta inom vård och omsorg på äldreboende, i hemtjänsten eller som personlig assistent.

I den andra yrkesförberedande kursen lär man sig grunderna i att arbeta som måltidsbiträde och lokalvårdare inom offentlig och privata verksamheter som har behov av bespisningspersonal och/eller lokalvårdare.

Antagningsvillkor: SFI B 

Kursstart: 5 oktober 2020

Kursavslut: 4 juni 2021

Plats: Kyrkeruds folkhögskola Årjäng

Ansök här