Allmän kurs - estetisk inriktning byter namn

Allmän kurs - estetisk inriktning byter namn

Vår allmänna kurs med estetisk inriktning har bytt namn och heter nu Allmän kurs - konstnärlig inriktning. Vi vill vara tydliga, på vår skola är det konst som är i fokus.

Konstnärlig inriktning istället för estetisk

Innehållet i kursen är den samma. På den här utbildningen kan du skaffa grundskole- eller gymnasiebehörighet i kombination med att utforska ditt konstnärliga intresse.

Tidigare hette kursern Allmän kurs - estetisk inriktning och även om det är vanligt att benämna konstnärliga kurser som  estetiska kurser, tillsammans med till exempel dans eller musik, så vill vi vara tydligare.

– Vi är inte en skola med blandade estetiska kurser, vi är en konstskola och stolta över det, hälsar rektor Jan Andreasson.

Välkommen med en ansökan i vår!

Här hittar du kursen Allmän kurs – konstnärlig inriktning