Du som redan är elev

Att studera på en folkhögskola är för många en mycket uppskattad period i livet. Skolan erbjuder även ett internat i en härlig atmosfär med ett aktivt miljötänk.

Kyrkeruds folkhögskola erbjuder en varierad fritidsverksamhet där du kan vara med och påverka utbudet, allt från stickcafé, bokklubb, filmkvällar till gratis bad i kommunens simhall. 

Varje vecka deltar du i skolans gemensamma aktiviteter som; skol-/miljöråd, modellteckning, föreläsningar med mera. 

Kyrkerud är känt för sina ändamålsenliga verkstäder/ateljéer som är tillgängliga för våra kursdeltagare även kvällar och helger. Här finns modern IT-utrustning, trådlöst nätverk samt ett bibliotek med välsorterat utbud av konstböcker och skönlitteratur.

Kurstider & lovdagar 

Höstterminen 2020: 17 aug – 18 dec

Höstlov vecka 44

Vårterminen 2021: 11 jan – 4 juni

Sportlov vecka 9

Påsklov vecka 14