Skyddsombud

Studerandeskyddsombud finns på skolan som du kan vända dig till när du har klagomål och inte är nöjd. Ett studerandeskyddsombud väljs för varje läsår. Aktuell information om vem det är och kontaktinformation kan du få via skolans expedition via telefon: 010- 833 13 40 eller e-post: kyrkerud@regionvarmland.se