Allmän kurs - estetisk inriktning

Allmän kurs – estetisk inriktning vänder sig främst till dig som saknar gymnasieutbildning och har ett särskilt intresse för bild och form. Du kan få grundläggande behörighet efter ett, två eller tre år. Det beror på vilka förkunskaper du har.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Kurstyp: Allmän kurs-estetisk inriktning 
Längd: 1 - 3 år
Studietakt: 100 %
Start: augusti 2020
Sista ansökningsdag: 15 april (Vi tar emot en sen ansökan i mån av plats) 
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja

Du studerar främst svenska, matematik och samhällskunskap, religion, naturkunskap, engelska och historia som är så kallade gymnasiegemensamma ämnen. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt.

I studierna ingår även källkritik, studieteknik, informationsteknik, muntlig och skriftlig framställning. Du läser även estetiska ämnen som teckning, måleri, textil, keramik, grafik, foto och skulptur.

Utbildningens innehåll

På Allmän kurs studerar du i teman och projekt, ibland individuellt och ibland i grupp. Diskussioner och erfarenhetsutbyte i klassrummet är en viktig del av arbetet. Stor vikt läggs vid ditt eget kunskapssökande och dina egna reflektioner. Gemensamma föreläsningar och temadagar är en del av utbildningen.

Under utbildningen läser du följande ämnen

 • Svenska
 • Engelska
 • Matematik
 • Samhällskunskap
 • Naturkunskap
 • Historia
 • Religionskunskap

Exempel på estetiska ämnen

 • Teckning
 • Måleri
 • Textil
 • Keramik
 • Grafik
 • Foto
 • Skulptur

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Kontaktinformation Årjäng:
Therese Sjögren
bitr rektor
Ämneslärare Allmän kurs
0573-133 57
070-327 80 59
therese.sjogren@regionvarmland.se