Till startsidan

Collegeåret

Collegeåret är ett samarbete med Karlstad Universitet där du kombinerar folkhögskolestudier med högskolestudier.

Personer i klassrum tittar i böcker runt ett bord

Utbildningsort: Årjäng, Säffle, Karlstad

Längd: 1 år

Studietakt: 100 procent

Start: Augusti

Sista ansökningsdag: 15 april

Studiestödsnivå, CSN: 50 procent på gymnasienivå (A1) och 50 procent på högskolenivå.

Internat: Ja

Collegeåret är en möjlighet att testa och se vad högskolestudier innebär och om det passar just dig. Collegeåret är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmlands folkhögskolor, samt vissa kommuners vuxenutbildningar. Collegeåret räknas som en allmän kurs på deltid och är ett förberedande år innan du börjar studera på högskolenivå.

Kursen kombinerar studier av gymnasiegemensamma ämnen på en folkhögskola med högskolestudier. Under året läser du 50 procent vid folkhögskolan parallellt med 50 procent vid Karlstads universitet.

Studierna på folkhögskola kan ge ämnesbehörighet i de gymnasiegemensamma ämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia, religion och naturkunskap. Du kan komplettera enstaka behörigheter som är nödvändiga för högre studier. Du kan också fräscha upp gamla kunskaper. Skolans Collegeår vänder sig främst till dig som saknar enstaka behörigheter för högre studier och vill prova på hur det är att studera på universitet.

För dig som vill studera vidare efter collegeåret

För att du ska kunna läsa vidare på yrkeshögskola, högskola eller universitet krävs att du har examen från gymnasiet, kommunal vuxenutbildning eller grundläggande behörighet med studieomdöme från folkhögskola.

Viktigt att känna till är att Collegeåret inte ger dig grundläggande behörighet eller berättigar dig till studieomdöme vilket krävs för högre studier, eftersom kursen är deltid på folkhögskolan och deltid på universitetet.

Om du saknar grundläggande behörighet med studieomdöme från folkhögskola behöver du läsa Allmän kurs. Du får studieomdöme när du har ämnesbehörigheter i de sju gymnasiegemensamma ämnena och har studerat minst ett år heltid på Allmän kurs före eller efter Collegeåret.

Garantiplatser på Karlstads universitet

Karlstads universitet reserverar en garantiplats per program på grundnivå för studerande som har fullföljt Collegeåret med godkänt resultat och har examen från gymnasiet, kommunal vuxenutbildning eller grundläggande behörighet med studieomdöme från folkhögskola.

 • Akademiskt skrivande (7,5 hp)
 • Vetenskapsteori (7,5 hp)
 • Kulturstudier (7,5 hp)
 • Självständigt arbete (7,5 hp)

Läs mer om högskolestudierna på KAU:s webbplats.

Kontakt Karlstads universitet

Telefon: 054-700 10 50 eller 054-700 17 25.

Här kan du recensera din utbildning

Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans under skoldagen. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Behörighetskrav

För att ansöka behöver du ha fyllt 18 år.

För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du:

 • Betyg från grundskola och/eller gymnasiebetyg/komvux - krav Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande kunskapsnivå.
 • Personligt brev
 • Personbevis

Ansökan och urval

 • Ansökan görs digitalt via Schoolsoft.
 • Bekräftelse skickas ut via mejl på att din ansökan är registrerad.
 • Vid ofullständig ansökan ombeds du via mejl inkomma med kompletteringar.
 • Folkhögskolan kallar till intervju som sker fysiskt, digitalt eller via telefon och gör därefter ett urval enligt kriterier.
 • Folkhögskolan skickar ut mejk med information om att du har blivit antagen, är reservplacerad eller fått avslag.
 • Folkhögskolan meddelar universitetet vilka som antagits, senast den 17 juni.
 • Universitet mejlar därefter ut information om ansökningsförfarandet till deras del av collegeåret. Där bifogar de en ansökningslänk till antagning.se. Observera att du måste vara inloggad för att kunna göra denna ansökan.
 • När ansökan gått igenom antagningssystemet får du antagningsbesked på antagning.se


Observera; Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet till folkhögskolan. I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats på skolan ska du betala en så kallad bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök. Du får också ett välkomstbrev där all information om kursstarten framgår.

Urval

Urval sker utifrån att fullständig ansökan är inskickad och att behörighetskraven enligt ovan är uppfyllda.

Urval sker även utifrån:

 • Individens intresse och förutsättningar att klara heltidsstudier samt utbildningens alla delmoment på såväl folkhögskole- som universitetsnivå
 • Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämn spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder - vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Studieplanering och studievägledning

 • Vi erbjuder studievägledning vid behov.
 • En studieplan tas fram av studievägledare och/eller biträdande rektor tillsammans med den studerande vid kursstart och uppdateras varje termin.
 • För collegeåret finns även studievägledare vid Karlstads universitet för att diskutera framtida studieval.
 • Varje klass har en till två mentorer som ansvarar för att uppföljnings- och avstämingssamtal genomförs med varje studerande en-två ggr per termin.
 • Vi har kontinuerliga uppföljningssamtal 1-2 ggr per termin med kursansvarig för Collegeåret på Karlstads universitet.