Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Konstnärlig terminskurs

Konstnärlig terminskurs

Konstnärlig terminskurs är en grundläggande konstnärlig utbildning för dig som vill prova på att studera konst under en termin på folkhögskola. Utveckla ditt konstnärliga uttryck i ämnen som teckning, måleri, skulptur, keramik, textil, grafik och foto.

Konstskolan i Värmland

Hos oss får du möjlighet att tillgodogöra dig en bra grundutbildning inom konst. Du behöver inga särskilda förkunskaper, utan här utvecklas du utifrån dina egna förutsättningar. I ljusa välutrustade ateljéer, tillsammans med lärare som alla är verksamma konstnärer/konsthantverkare, arbetar du med att utveckla ditt konstnärliga uttryck. Utbildningen är mycket lämplig som förberedelse för högskolestudier inom konst, design, konsthantverk, arkitektur och för studier till bild- och slöjdlärare samt våra egna fortsättningskurser.

Hos oss får du öva upp dina händers skicklighet och din förmåga att SE med både öga, hjärna och hjärta. I utbildningen ingår bland annat teckning, måleri, keramik, skulptur, grafik, fotografi, textil, kroki och konsthistoria. Inom dessa ämnen går vi även igenom moment som färg, form- och materiallära samt bildanalys och komposition.

Den praktiska undervisningen kompletteras med samtal, bildvisning och konstteori, samt besök på museer, konsthallar och i konstnärsateljéer. Allt för att ge dig en ökad medvetenhet

kring dina egna och andras konstnärliga arbete. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning, som är mycket uppskattad.

Kursen Konstnärlig terminskurs på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

 • ökat sin visuella medvetenhet.
 • ökat sina tekniska färdigheter inom de olika ämnena.
 • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
 • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kultur- och samhällslivet.
 • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk i olika material.
 • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om 1 vecka i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolans gemensamma frågor.

Att studera på folkhögskola kostar nästan ingenting, men samtliga studerande betalar en obligatorisk serviceavgift samt en kursspecifik deltagaravgift. Kostnader för konstnärlig terminskurs våren 2022 är följande:

Obligatorisk serviceavgift
I denna avgift ingår förmiddagskaffe, vissa gemensamma måltider (exempelvis julbord) samt olycksfalls- och reseförsäkring under verksamhetstid och studerandeförsäkring.

Internatboende kursdeltagare
95 kronor per termin.

Extern kursdeltagare
940 krionor per termin.

Kursspecifik deltagaravgift - avgift för resor och material
905 kronor per vårtermin.

Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan om inte läraren meddelar annat. Skolan erbjuder också möjlighet till boende som du hittar under sidan bo på internat.

Antagningen bygger på din ansökan samt den telefonintervju som görs. Vi utgår från ditt intresse och din motivation. Till ansökan ska bifogas:

 • personbevis (som du kan beställa via Skatteverket)
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: En termin
Studietakt: 100 procent
Start: 11 januari 2022
Sista ansökningsdag: 15 oktober 2021
Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)
Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs
Internat: ja

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen