Konstnärligt basår - Bild och Form

Konstnärligt basår – Bild & form vänder sig till dig som vill få en grundläggande konstnärlig utbildning. Basåret ger dig möjlighet att söka vidare till högre konstnärliga utbildningar eller fortsätta på egen hand.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti 2019
Sista ansökningsdag: (15 april) Förlängd ansökningstid, vi tar emot en sen ansökan i mån av plats.
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja

Undervisningen på Konstnärligt basår – Bild & Form ger dig möjlighet att prova på övningar i olika material och tekniker inom utbildningens ämnen. Ämnen som ingår är till exempel keramik, måleri, teckning, grafik, foto, skulptur och textil. Övningarna utgår ibland ifrån tydliga teman och ibland från rena studier. På schemat står bland annat färg, form- och materiallära samt bildanalys och komposition. Det finns ett stort utrymme för dig att hitta och utveckla ditt eget bild- och formspråk.

Innehållet på utbildningen kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov. Skolan erbjuder även ett antal så kallade valbara veckor inom olika konstnärliga områden som du får välja mellan. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning. Under två veckor arbetar du med att färdigställa dina verk, diskutera hängning och samarbeta med övriga i klassen. 

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra samhällsaktuella ämnen.Det ingår även olika studiebesök till olika konstutställare och verksamma konstnärer. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där du bland annat får besöka konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Innehåll 

Undervisningen på Konstnärligt basår - Bild & Form tar sin utgångspunkt i olika material och tekniker inom respektive ämne. Men lika viktigt är innehållet i övningarna och det finns stort utrymme för dig att hitta och utveckla ditt eget bild- och formspråk.

Ämnen som ingår är till exempel keramik, måleri, teckning, grafik, foto, skulptur och textil. Inom dessa ämnen går vi även igenom moment som färg, form- och materiallära samt bildanalys och komposition. Ibland utgår vi från olika teman och ibland från rena studier.

Innehållet kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov och skolan erbjuder även ett antal valbara veckor inom olika konstnärliga områden där man som kursdeltagare väljer fritt mellan dessa.

Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning. Under 2 veckor färdigställer vi verk, diskuterar hängning och samarbetar.

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra samhällsaktuella ämnen.

Gruppvis gör vi olika studiebesök och två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi bland annat besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Kursmål
Kursen Konstnärligt basår - Bild & Form på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

  • fått ökad visuell medvetenhet samt utvecklat sina färdigheter inom de olika ämnena för att kunna uttrycka sig med ett personligt bild- och formspråk.
  • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
  • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
  • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
  • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om 1-2 veckor i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolgemensamma frågor.

Krav för fullständigt intyg 

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid.  

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig. 

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur  

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Konstnärligt fördjupningsår

Vill du studera ytterligare ett år och fördjupa dig inom bild och form så kan du söka vårt konstnärliga fördjupningsår. Under fördjupningsåret får du arbeta med en projektidé och redovisa dina färdiga projekt.

Läs mer om Konstnärligt fördjupningsår.

Kontakt

Jonas Lindström
Konstlärare
0573-133 53
070-267 21 82
jonas.lindstrom@regionvarmland.se