Konstnärligt basår – Måleri

Undervisningen på Konstnärligt basår – Måleri har tonvikten på måleri. Utbildningen ger dig grundkunskaper och fördjupning i den tvådimensionella bildens berättande.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti 2019
Sista ansökningsdag: Förlängd ansökningstid!
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja
Sena ansökningar behandlas i mån av plats

Utbildningen ger dig möjlighet att prova på övningar i olika material och tekniker – allt från kol och blyerts till akvarell, tempera, akryl, gouache, tusch och olja. Övningarna utgår ibland ifrån tydliga teman och ibland från rena studier. På schemat står bland annat bildanalys, färglära och komposition. Det finns ett stort utrymme för dig att hitta ditt eget bildspråk och att utveckla din egen färg- och formkänsla. I undervisningen ingår även ämnen som teckning, modellstudier, konstgrafiska tekniker, foto och textil bild.

Innehållet på utbildningen kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov. Skolan erbjuder även ett antal så kallade valbara veckor inom olika konstnärliga områden som du får välja mellan. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning. Under två veckor arbetar du med att färdigställa dina verk, diskutera hängning och samarbeta med övriga i klassen. 

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra samhällsaktuella ämnen. Det ingår även olika studiebesök till olika konstutställare och verksamma konstnärer. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där du bland annat får besöka konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Konstnärligt fördjupningsår

Vill du studera ytterligare ett år och fördjupa dig inom måleriet så kan du söka vårt konstnärliga fördjupningsår. Under fördjupningsåret får du arbeta med en projektidé och redovisa dina färdiga projekt.

Läs mer om Konstnärligt fördjupningsår.

 

Ansökan och antagning

Du som söker bör ha ett stort intresse av att skapa och vilja att utveckla din förmåga. Inga förkunskaper krävs.

Kursplan Konstnärligt basår – Måleri, Kyrkeruds folkhögskola  

Kursnamn

Konstnärligt basår – Måleri

Omfattning

Ett läsår, heltid 100%

Studiemedelsberättigad

Ja

Språk

Svenska

Antagningskriterier

Antagningen bygger på ditt personliga brev och eftersom vi utgår från ditt intresse och din motivation kräver vi inga arbetsprover. Till ansökan ska bifogas:

 • Personbevis (beställs via Skatteverket)
 • Personligt brev
 • Kopior av betyg
 • Kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • Referenser

Efter mottagen ansökan kontaktas du av skolan för ett kortare samtal där även du kan ställa frågor. Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

Innehåll

Precis som namnet antyder har undervisningen på Konstnärligt basår – Måleri tonvikten på måleri. Utbildningen ger dig grundkunskaper och fördjupning i den tvådimensionella bildens berättande. Du får prova på olika material och tekniker – allt från kol och blyerts till akvarell, tempera, akryl, gouache, tusch och olja – men lika viktigt är innehållet i övningarna. Ibland utgår vi ifrån tydliga teman och ibland från rena studier. På schemat har vi bland annat bildanalys, komposition, färg- och materiallära.

Det finns stort utrymme för dig att hitta ditt eget bildspråk och att utveckla din egen färg- och formkänsla. I undervisningen ingår även ämnen som teckning, modellstudier, konstgrafiska tekniker, foto och textil bild.

Innehållet kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov och skolan erbjuder även ett antal valbara veckor inom olika konstnärliga områden där man som kursdeltagare väljer fritt mellan dessa.

Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning. Under 2 veckor färdigställer vi verk, diskuterar hängning och samarbete.

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra samhällsaktuella ämnen.

Gruppvis gör vi olika studiebesök till olika konstutställare och verksamma konstnärer. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi bland annat besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Kursmål

Kursen Konstnärligt basår – Måleri på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har:

 • fått en ökad medvetenhet om färg och form samt utvecklat ett rikt bildspråk.
 • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
 • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
 • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika tvådimensionella material.
 • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock om 1-2 veckor i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet. Deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterar skolgemensamma frågor.

Krav för fullständigt intyg

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment på lektionstid.

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Kontaktinformation

Lena Andersson
Konstlärare
0573-133 49
070-241 33 49
lena.andersson@regionvarmland.se