Konstnärligt påbyggnadsår med 2D inriktning

Denna kurs lägger tonvikt på tvådimensionellt bildberättande. Du får möjlighet att utforska dina uttryck inom måleri, grafik och textil.

Längd: 1 läsår
Studietakt: 100%
Start: augusti 2021

Sista ansökningsdag: 15 april 2021 (Vi tar emot en sen ansökan i mån av plats)

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Konstnärligt basår eller liknande

Internat: Ja

 

Innehållet i Påbyggnadsår 2D bygger på att du har gått vårt basår eller har liknande förkunskaper som motsvarar minst en termins heltidsstudier i konst. Tonvikten ligger på tvådimensionellt skapande men även tredimensionella övningar förekommer.

Utbildningen ger dig grundkunskaper och fördjupning i den tvådimensionella bildens uttrycksmöjligheter. Du får prova på olika material och tekniker – allt från kol och blyerts till akvarell, tempera, akryl, gouache, tusch och olja - men lika viktigt är innehållet i övningarna. Ibland utgår vi ifrån tydliga teman och ibland från rena studier. På schemat har vi bland annat bildanalys, komposition, färg- och materiallära.

Det finns stort utrymme för dig att hitta ditt eget bildspråk och att utveckla din egen färg- och formkänsla. I undervisningen ingår även ämnen som teckning, modellstudier, konstgrafiska tekniker, foto och textil bild.

 

Kursmål

Kursen Påbyggnadsår 2D på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

  • fått en ökad medvetenhet om färg och form samt utvecklat ett rikt bildspråk.
  • getts möjligheten att utveckla sitt eget konstnärliga språk.
  • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
  • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt. 
  • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika tvådimensionella material.
  • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

 

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare

Studierna är indelade i ämnesblock om 1-2 veckor i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter, varvat med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet. Deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterar skolgemensamma frågor.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.