Konstnärligt påbyggnadsår med 3D inriktning

Denna kurs lägger tonvikt på tredimensionellt berättande. Du får möjlighet att utforska dina uttryck inom skulptur, keramik och textil.

Längd: 1 läsår

Studietakt: 100%

Start: augusti 2021

Sista ansökningsdag: 15 april 2021 (Vi tar emot en sen ansökan i mån av plats)

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Konstnärligt basår eller liknande

Internat: Ja

 

En konstutbildning med fokus på skulpturella uttryck

Innehållet i Påbyggnadsår 3D bygger på att du har gått vårt basår eller har liknande förkunskaper som motsvarar minst en termins heltidsstudier i konst. Tonvikten ligger på tredimensionellt skapande men även tvådimensionella övningar förekommer.

Utbildningen ger dig grundkunskaper och fördjupning i den tredimensionella formens uttrycksmöjligheter. Du får prova olika material - allt från klassiska material som gips, lera, glas, textil och betong men även nyare material som silikon och acrystal. Formtagning, gjutning, drejning och digital 3D är några av de tekniker som ingår. Ibland utgår vi ifrån tydliga teman och ibland från rena studier men lika viktigt är innehållet i övningarna. I schemat ingår analys, komposition, form- och materiallära. 

Det finns stort utrymme för dig att hitta ditt eget formspråk och att utveckla din egen färg- och formkänsla. I undervisningen ingår även ämnen som teckning, modellstudier, foto och textil skulptur. 

Kursmål

Påbyggnadsår 3D på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

  • fått ökad visuell medvetenhet samt utvecklat sina färdigheter inom de olika ämnesområdena.
  • getts möjligheten att utveckla sitt eget konstnärliga språk.
  • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
  • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kultur- och samhällslivet.
  • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
  • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • fått en god förberedelse för ansökningar till vidare konstnärliga studier.

 

Undervisningsformer

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även kvällar och helger. Alla skolans lärare och gästlärare är verksamma konstnärer och konsthantverkare

Studierna är indelade i kortare ämnesblock, cirka 1-2 veckor i varje ämne. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande, och du får prova både klassiskt/traditionellt och konceptuellt/idébaserat arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar tematiskt och berättande med givna uppgifter eller med utgångspunkt i egna idéer.

Vi ser konstnärliga uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla skall hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolråd, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolans gemensamma frågor.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och visst basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.