Konstnärligt fördjupningsår

Det konstnärliga fördjupningsåret är en möjlighet för dig som vill förbereda dig för högre konststudier, designutbildningar eller andra estetiska yrkesstudier. Men också för dig som vill fortsätta en konstnärlig verksamhet på egen hand.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti 2019
Sista ansökningsdag: Förlängd ansökningstid!
Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Under året har du tillgång till skolans välutrustade verkstäder med olika inriktning; keramik, grafik, skulptur, foto, måleri och textil. Beroende på inriktning får du en egen ateljéplats i någon av skolans lokaler. Du får möjlighet att fördjupa dig i olika arbetssätt, träffa lärare och kurskamrater för handledning, inspiration och utveckling. 

Ansökan till fördjupnings året  ska innehålla vald inriktning och projektplan. Skriv en motivering varför du vill  fördjupningsåret och vilka mål du har med året. 

I utbildningen ingår konstnärspresentationer, föreläsningar, teckning, kroki, workshops och utställningsarbete. Dessa ämnen är obligatoriska. Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där du bland annat får besöka konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer. Det finns också möjlighet att gå vissa av det konstnärliga basårets kurser i mån av plats. 

Ansökan och antagning

Du som söker bör ha ett stort intresse av att skapa och vilja att utveckla och fördjupa dina kunskaper och förmågor. Länk till ansökan hittar du till höger.

Kursplan

Kursnamn

Konstnärligt fördjupningsår

Omfattning

Ett läsår, heltid 100%

Studiemedelsberättigad

Ja

Språk

Svenska

Antagningskriterier

Kursen Konstnärligt basår – Bild & form eller Konstnärligt basår – Måleri på Kyrkeruds folkhögskola eller motsvarande, samt ett motiverande brev med efterföljande intervju.

Till ansökan ska bifogas:

 •  personbevis (beställs via skatteverket)
 •  personligt brev
 •  kopior av betyg
 •  kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 •  referenser

Om skolan inte erhåller de dokument som efterfrågas är din ansökan inte komplett och antagningsförfarandet kan försenas.

Innehåll

Kyrkeruds konstnärliga fördjupningsår är en möjlighet för dig som vill förbereda dig för högre konstnärliga studier, designutbildningar eller andra estetiska yrkesstudier. Men också för dig som vill fortsätta en konstnärlig verksamhet på egen hand.

Under året har du tillgång till skolans välutrustade verkstäder med olika inriktning, till exempel keramik, grafik, skulptur, foto, måleri och textil. Beroende på inriktning får du en egen ateljéplats i någon av skolans lokaler och får lära dig arbetssätt som ger dig mycket inspiration och goda utvecklingsmöjligheter.

I utbildningen ingår, konstnärspresentationer, föreläsningar, teckning, kroki och workshops och utställningsarbete. Dessa är obligatoriska. Möjlighet ges också att gå vissa av basårets kurser i mån av plats.

Två gånger per år gör hela skolan uppskattade studieresor där vi bl.a. besöker konsthögskolor, gallerier, konsthallar och museer.

Kursmål

Kursen Konstnärligt fördjupningsår på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

 •  utvecklat sina kunskaper om konstnärligt processinriktat arbete och kreativ problemlösning; från skiss- och modellarbete till färdigt verk i olika material.
 •  lärt sig att arbeta gemensamt i projekt.
 •  fått kunskap om presentationsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 •  fått praktisk erfarenhet och fördjupad materialkunskap inom vald inriktning.
 •  vidareutvecklat sitt seende och sin uppfattningsförmåga för färg och form.
 •  utvecklat sin konstnärliga förmåga och fått en grund för självständigt konstnärligt arbete.
 •  fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.

Undervisningsformer

Undervisningen bygger på tematiska uppgifter, projekt och avgränsade kurser, specifika för din valda inriktning. Du får handledning individuellt och i grupp, och träning i att presentera ditt eget arbete. En stor del av arbetet består av självstudier och övning i att driva den egna konstnärliga processen, vilket kräver engagemang och eget driv.

Fortlöpande ateljésamtal med olika lärare och gästlärare kring ditt skissarbete utgör en stor del av undervisningen.

Erfarenhet av utställningsarbete är en annan viktig del av undervisningen. I t. ex. skolans elevgalleri Skissrummet finns möjlighet att göra utställningar under året. På vårterminen avslutar vi med en stor utställning för alla skolans kursdeltagare.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök hos verksamma konstnärer. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som t.ex. temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang såsom musik, teater-, film och dansföreställningar. En viktig del i den gemensamma verksamheten är också demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i kulturråd, internatråd samt skolrådet, där deltagarna har ett viktigt inflytande, som hanterar skolgemensamma frågor.

Krav för fullständigt intyg

Genomförande och redovisning av obligatoriska kursmoment.

Kursutvärdering

Kursutvärdering sker fortlöpande på olika sätt under kursens gång, både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp. Sammanställning av utvärderingar och eventuella förändringar delges kursdeltagarna av kursansvarig.

Terminsavgift, kursmaterial och kurslitteratur

Resor, kompendier och vissa basmaterial ingår i terminsavgiften. Allt material som behövs på kursen finns att införskaffa på skolan, om inte lärare meddelar annat.

Kontakt

Jessika NordEngel
Konstlärare
0573-133 47
070-631 33 47
jessika.nordengel@regionvarmland.se