Till startsidan

Praktisk information och kurskostnader för våra akademier

Alla akademier har gemensamma träffar på Kyrkeruds folkhögskola, då du får 14 timmars lärarledd undervisning per tillfälle. Träffarna är förlagda till helger, från fredag eftermiddag till söndag eftermiddag.

Kurstyp: Helgkurs
Studietakt: 25 procent
Längd: En termin, fyra helger under hösten 2023
Språk: Svenska

Förkunskaper: Inga förkunskaper behövs för kurserna
Start:
Augusti
Studieort: Årjäng
Ansökan: Senast 15 april

Antagning och urval

För att din ansökan ska vara godkänd krävs det att

  • den är inskickad i tid
  • att den innehåller personligt brev
  • att den innehåller personbevis.

Personbevis beställs via skatteverket. I det personliga brevet kan du skriva lite om dig själv och varför du vill gå kursen. I det fall vi har fler sökanden än platser på kursen gör vi ett urval baserat på den sökandes motivation utifrån det personliga brevet.

När kurserna är fyllda finns det möjlighet att stå på reservväntelista.

För att söka följer du länk vid respektive akademi.

Kostnader för helgkurser, akademier

  • Serviceavgift 706 kronor för målarakademin och 456 kronor för de tre övriga. Den högre kostnaden för målarakademin täcker modellkostnad.
  • Boende på skolan kostar 740 kronor per helg. Skolan kan inte erbjuda mat under helgerna. Frukt och fika ingår till alla.

Studiemedel

Kurserna är studiemedelsberättigade, dock måste du studera annan kurs på deltid då CSN inte beviljar studiemedel vid enbart 25 procents studietakt.