Skulptur – terminskurs

Skulptur – terminskurs vänder sig till dig som vill utvecklas konstnärligt. På Kyrkeruds folkhögskola, konstskolan i Värmland, kan du träffa människor med samma intresse för konst och skapande.

Utbildningsort: Kyrkerud, Årjäng
Längd: En termin
Start: Augusti 2019
Sista ansökningsdag: 15 april 2019

Vi utforskar olika gjut- och formtagningstekniker, arbetar med klassiska material som gips, lera, glas, textil, metall och betong men även mer nyutvecklade material som silicon, alginat, polyuretan och acrystal. Moment som ingår i undervisningen är modell och porträttstudier, landart, konsten i det offentliga rummet, besök i ateljéer, verkstäder och olika konstinstitutioner.

Innehållet kan delvis förändras enligt gruppens önskemål och behov. Terminen avslutas med en tvåveckors-period med eget projektarbete där man kan fördjupa sig i kursens utbud men där det även ges möjlighet att utforska det mer utvidgade skulpturbegreppet. Det kan då handla om till exempel ljud- och ljuskonst, performance, installationer, relationella och platsspecifika verk. Projektperioden mynnar ut i en utställning i skolans lokaler eller annan överenskommen plats.

Återkommande på skolans gemensamma schema finns kroki och föreläsningar i kultur- och samhällsorientering.

Kursmål

Kursen Terminskurs skulptur på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att kursdeltagarna har

  • fått ökad visuell medvetenhet samt utvecklat sina färdigheter inom de olika ämnena för att kunna uttrycka sig med ett personligt bild- och formspråk.
  • stärkt sin självkänsla för att våga prova och lära sig nya material och tekniker.
  • fördjupat sina kunskaper om konst och kultur både teoretiskt och praktiskt, samt fått kunskap om konstens betydelse i det samtida kulturlivet och i samhället i övrigt.
  • utforskat sin kreativitet och fått kunskap om den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdigt verk i olika material.
  • fått kunskap om presentation- och utställningsteknik, analys och tolkning av egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
  • fått en god förberedelse inför ansökningar till högre konstnärliga studier, eller en start för egen konstnärlig verksamhet.

På ett övergripande plan är kursmålen en del av de huvudsyften som utbildningsdepartementet formulerat som krav för folkbildningens verksamheter.[1]

[1] https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015218-om-statsbidrag-till_sfs-2015-218

Kontakt

E-post: kyrkerud@regionvarmland.se
Telefon: 0573 – 133 40