Försäkringar

Du som är inackorderad (bor på internatet) är olycksfallförsäkrad på heltid/dygnet runt genom skolans försorg. Övriga studerande är olycksfallförsäkrade under skoltid samt under färd till och från verksamheten.

Observera att eget lösöre på elevhemmen inte täcks av skolans försäkring. Kontrollera med ev. egen hemförsäkring vad som gäller. Hemförsäkring måste alltså du som inackorderad ordna själv. Du är ekonomiskt ansvarig för skador du orsakar som gör reparationer nödvändiga. Om något går sönder ska du anmäla detta omedelbart till vaktmästare eller internatföreståndare.

Observera också att skolan kan kräva att du har en gällande hemförsäkring innan du får tillgång till att låna viss utrustning (kameror etc).

Under praktik

För dig som bor på vårt internat gäller olycksfallsförsäkringen dygnet runt, även vid t.ex. praktik. För övriga studerande som är ute på praktik gäller olycksfallsförsäkringen till och från praktikplatsen men också under själva praktiken. Vi har dessutom en ansvarsförsäkring som täcker dig när du är på praktik och som gäller om du vållar skada på/för tredje man. Som med alla skadeärenden gör försäkringsbolaget en utredning om vållande.