Klagomål

Som studerande tar du i första hand upp det du är missnöjd med den det berör. I andra hand med kursansvarig och i sista hand med biträdande rektor. Om någon av dessa inte kan lösa problemet kan hen hänvisa till skolans rektor. Du kan också vända dig med klagomål till det Studerandeskyddsombud som finns på skolan.
Om missnöjet rör annat som inte ingår i den studeranderättsliga ordningen kan rektor hänvisa till områdeschefen för kultur och bildning, Region Värmland.
Ytterst ansvarig för skolans verksamhet är dess styrelse. För Molkoms folkhögskola är det Kultur och bildningsnämnden på Region Värmland. Om du fortfarande har klagomål efter att ha tagit upp frågan med rektor, kan du vända dig till Kultur och bildningsnämndens ordförande. Detta görs skriftligen. När styrelsen har tagit ställning i frågan och om du fortfarande inte är nöjd, kan du anmäla ditt ärende till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR.

Kontakta rektor

Anmäla till FSR

Gäller det felanmälan av material eller lokaler kan du göra en anmälan direkt via vår hemsida:

Serviceanmälan

Exempel på frågor du anmäla till FSR: 

  • Din kurs lever inte upp till vad skolan lovat  
  • Skolan har gett felaktig information om obligatoriska kostnader  
  • Brist på studerandeinflytande och studeranderätt  
  • Skolans rutiner för uppföljning av studieresultat och närvaro brister  
  • En kurs upphör eller ställs in  
  • Disciplinära åtgärder (t.ex. avstängning och avskiljande)