Tillgänglighet för alla

Man gör idag skillnad mellan begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning.

Enligt Socialstyrelsens definition innebär en funktionsnedsättning en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Funktionshinder definieras som den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person, i relation till omgivningen.

Det är långt ifrån alltid som du kan se att en person har en funktionsnedsättning. Det är därför viktigt att du som upplever någon form av funktionshinder påpekar detta för oss på Molkoms folkhögskola, innan eller under den tid då studierna bedrivs.

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning 

Molkoms folkhögskola är en gammal skola med lokaler som endast till viss del är handikappanpassade. Skollokalerna är delvis tillgängliga för rullstolsburna, men i dagsläget kan vi tyvärr inte erbjuda något internatboende.

Skolan (i Molkom) har:

  • Handikappramp in till expedition och matsal där även handikapptoalett finns.
  • Hiss finns i nya skoldelen där kan du förflytta sig mellan lektionssalar i plan 1 och lektionssalar i källare. Där finns även en handikapptoalett.
  • Hörselslingor finns i gymnastiksal, samlingssal och matsal

Skolan (i Karlstad)

Skolan i Karlstad är belägen i markplan och handikapptoalett finns.

Kontakt 

Ta kontakt med skolan om du behöver ytterligare information.

Telefon: 010-83 31 004

E-post: molkom@regionvarmland.se

Möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning (eller vid bristande kunskaper i svenska)

Många folkhögskolor bedriver undervisning för personer med någon form av funktionsnedsättning. Denna undervisning är då givetvis anpassad efter den speciella gruppens behov och förutsättningar, till exempel i form av arbetstempo, upplägg och olika slags stöd i och utanför skolundervisningen.  Ett exempel på Molkoms folkhögskola är Allmän kurs NPF – Estet och Animation NPF, som vänder sig till unga vuxna med någon form av Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Vill du studera på Molkoms Folkhögskola och har någon form av funktionsnedsättning är det bäst om du tar kontakt med oss på skolan så att vi gemensamt kan diskutera om och vad vi kan göra för att underlätta för dig.

Om du behöver stöd eller utökad undervisning i till exempel svenska så kan det också finnas möjligheter till detta.  För dig som inte har svenska som modersmål har vi till exempel i Karlstad ett par allmänna kurser där undervisningen är speciellt utformad för dessa elever. Även här är det bäst om du tar kontakt med skolan; om du redan går här men upplever att du skulle behöva stöd (i något ämne) så tala i första hand med din biträdande rektor.

SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att människor med olika funktionsnedsättningar ska kunna studera.

De delar bland annat ut pengar från staten till assistans, tolk, teknik, böcker, hjälp med att läsa och fler lärare.  

Mer information finns på SPSM:s webbplats