Allmän kurs

Allmän kurs vänder sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. På Allmän kurs kan du läsa in behörighet för att kunna studera vidare på yrkeshögskola eller universitet.

Utbildningsort: Molkom eller Karlstad
Kurstyp: Allmän kurs
Längd: 1 - 3 år
Studietakt: 100 %

Start hösttermin: augusti
Sista ansökningsdag hösttermin: 15 april

Start vårtermin: januari
Sista ansökningsdag vårtermin: 15 oktober


Studiestödsnivå, CSN: Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja, i Molkom

Allmän kurs på gymnasienivå finns på alla folkhögskolor. En del folkhögskolor erbjuder även studier på grundskolenivå. Du startar antingen på grundskole- eller gymnasienivå. Om du har vissa förkunskaper kan du läsa ett eller två år. Om du behöver läsa in hela gymnasiet kan du gå Allmän kurs i tre år eller längre. Flera universitetsutbildningar kräver även särskild behörighet i vissa ämnen, vilket du ofta också kan läsa på folkhögskola. Om du behöver, finns det möjlighet att få extra stöd i svenska. 

Molkoms folkhögskola erbjuder även Allmän kurs för dig som har diagnosen NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning), till exempel. ADHD eller AST (Aspergers syndrom eller högfungerande autism).

Läs mer på sidan Allmän kurs NPF – Estet

Här kan du recensera din utbildning

Allmän kurs (Molkom)

SeQF-nivå: 4

Allmän kurs gymnasienivå motsvarar 3 år på gymnasiet.

Utbildningen är för dig som:

 • Har grundskolebehörighet och vill börja studera på gymnasienivå.
 • Har några enstaka gymnasiebehörigheter och vill komplettera med flera.

Utbildningens innehåll

Följande gymnasiebehörigheter ges möjlighet att uppnå:

 • Svenska 1/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska 2/Svenska som andraspråk 2
 • Svenska 3/Svenska som andraspråk 3
 • Matematik 1-4
 • Engelska 5-7
 • Samhällskunskap 1a1, 1a2, 2
 • Naturkunskap 1a1, 1a2, 2
 • Historia 1a1, 1a2,
 • Religion 1

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)