Svenska som andraspråk

Kommer du från ett annat land och vill gå i skola? Vi hjälper dig. Hos oss kan du studera grundskola eller gymnasiet.

Kursen är för dig behöver kunskaper som motsvarar svensk grundskola

Du har kanske tidigare klarat några grundskolebehörigheter eller endast SFI D (svenska för invandrare, nivå D). Ditt mål är att ta dig vidare till högre studier och under kursen tränas du i studieteknik.

Allmän kurs har stora möjligheter att anpassas efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig och i nära samråd med studievägledare och lärare i svenska planeras dina studier och studielängd.

Utbildningen ökar din förståelse för samhället och samhällsfrågor. Därigenom kan du utveckla dina möjligheter att påverka din egen situation i det svenska samhället genom fortsatt utbildning som leder till arbete eller andra sätt att engagera dig på.

Kurstiden varierar beroende på vilka förkunskaper du har. Ett till tre år är den genomsnittliga kurstiden.

Inom de givna ramarna planeras din studietid efter dina intressen och behov i samråd med studie/yrkesvägledare och ditt arbete och studieresultat bygger på eget ansvar, självständighet och gruppgemenskap.

Mål för utbildningen
En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs svenska som andraspråk är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussioner på svenska kring lärandet.

God studievana inför högre studier
Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
Stärkt självkänsla och självförtroende
Stärkt i självständigt arbete med eget ansvar.

Utbildningens innehåll
Utbildningen ger dig möjlighet att uppnå grundskolans behörigheter i svenska som andraspråk, engelska, matematik, naturkunskap och samhällskunskap enligt SeQF 2. Utbildningen utgår från de studerandes intressen, förkunskaper och samhället omkring oss.

FN:s globala mål, Agenda 2030, är uppsatta för att vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen.

Kursplan

Kursen är 39 veckor per läsår. Vi använder ett testverktyg, Educate-it för bedömning i svenska.

Följande behörigheter ges möjlighet att uppnå under studietiden
Svenska som andraspråk SAS årskurs 9
Matematik årskurs 9
Engelsk årskurs 9
Naturkunskap årskurs 9
Samhällskunskap årskurs 9

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande tema-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Egen utrustning/låneutrustning
Under skoltiden använder du egen dator eller lånar skolans. De digitala läromedlen har du tillgång till via skolan. Övriga läromedel och studiematerial som exempelvis matematikbok köper du själv.

Ansökan och antagning

Antagningskriterier
För att ansöka behöver du ha fyllt 18 år. För att din ansökan ska vara fullständig bifogar du följande:
Personligt brev
Personbevis
Betyg

Kontaktuppgifter
Molkoms folkhögskola
Irja Eklund Altensten
Biträdande rektor
Telefon växel 010-83 31 004
irja.eklund.altensten@regionvarmland.se