Allmän kurs - Yrkesförberedande med svenska som andraspråk

Kursen är till för dig som har några enstaka grundskolebehörigheter, har klarat SFI D eller motsvarande och har som mål att studera vidare inom vård- och omsorg, undersköterskeutbildning eller barnskötarutbildningen.

Allmänkurs - Yrkesförberedande motsvarar svensk grundskola årskurs 7-9.

Allmän kurs - Yrkesförberedande studerar tillsammans med Allmän kurs - Gymnasieförberedande.

Utbildningen är för dig som

  • Inte har svenska som modersmål men har klarat SFI D eller motsvarande.
  • Har som mål att studera vidare inom vård- och omsorg, undersköterskeutbildning eller barnskötarutbildningen.

Utbildningens innehåll

Följande grundbehörigheter ges möjlighet att uppnå:

  • Svenska som andraspråk SAS
  • Matematik grund
  • Engelska grund
  • Samhällskunskap grund

Utöver dessa behörighetsämnen ingår även

  • Grundkurs anatomi och ergonomi
  • Färdigheter i datoranvändning
  • Studiebesök

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)