Allmän kurs - Yrkesförberedande med svenska som andraspråk

Kursen är till för dig som har några enstaka grundskolebehörigheter, har klarat SFI eller motsvarande och har som mål att studera vidare inom vård- och omsorg, undersköterskeutbildning eller barnskötarutbildningen.

SeQF-nivå: 2

Allmänkurs Grundskolenivå motsvarar svensk grundskola årskurs 7-9.

Utbildningen är för dig som:

  • Inte har svenska som modersmål men har klarat SFI eller motsvarande.
  • Har som mål att studera vidare inom vård- och omsorg, undersköterskeutbildning eller barnskötarutbildningen.

Utbildningens innehåll

Följande grundbehörigheter ges möjlighet att uppnå:

  • Svenska som andraspråk SAS
  • Matematik grund

Utöver dessa behörighetsämnen ingår även:

  • Medicinsk grundkurs
  • Färdigheter i datoranvändning
  • Samhällskunskap
  • Studiebesök
  • Praktik
  • Engelska som tillval

Har du redan någon eller några av ovan nämnda kurser, studerar du vidare i ämnet och utvecklas utifrån de kompetenser du redan har. Förutom behörighetsämnena ingår olika aktiviteter och schemabrytande TEMA-dagar såsom gemensamma friluftsdagar, fotbollsturneringar, teaterbesök etcetera.

Om behörigheter och studieomdömen på Alla Sveriges folkhögskolors webbplats

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF)