Läs klart gymnasiet och studera skådespeleri

Vill du läsa klart gymnasiet och utveckla ditt intresse för skådespeleri? Hos oss kan du studerar skådespeleri för film och scen samtidigt som du läser in högskolebehörighet.

Skaffa gymnasiekompetens utifrån ditt intresse

Ett perfekt tillfälle för dig som är intresserad av skådespeleri och vill öka dina chanser att studera vidare på eftergymnasiala skådespelarutbildningar. Den här kursen är en allmän kurs, vilket innebär att du läser klart gymnasiet genom att skaffa de behörigheter du saknar.

Teaterövning med ungdomar

 

Skolan som spelar roll

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär stora möjligheter att anpassa utbildningen efter din förmåga och ditt sätt att lära dig. Till skillnad från andra skolformer, till exempel Komvux, studerar du i din egen takt. Molkoms folkhögskola är även modernt utrustad för teater och film, med bland annat egen Black box. 

Läs mer om vad en folkhögskola är. 

Mål för utbildningen

Kursen syftar till att utveckla din självständighet, det egna ansvaret samt att träna dina ledaregenskaper och organisationsförmåga. Kursen är högskoleförberedande och för dig som vill studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet. Vi arbetar till viss del tematiskt och ämnesöverskridande, där mötet och gemenskap med andra är centralt. Du studerar i din egen takt på den nivå du befinner dig i nära samråd med studievägledare kring din studieplan.

I ämnet skådespeleri har du utöver våra lärare, och gästlärare ibland, även lektioner som leds av våra andraårselever på den särskilda (eftergymnasiala) kursen Skådespeleri, de är under utbildning till Film- och teaterpedagoger. Under vårterminen kommer du att få göra både teater och film, så det förekommer repetitioner även på kvällar och helger. Läs mer om att bo på vårt internat.  

  • Grundläggande och/eller särskilda behörigheter för högre studier vid yrkeshögskola, högskola eller universitet
  • Kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030
  • God studievana inför högre studier
  • Stärkt i att arbeta tillsammans med andra
  • Stärkt självkänsla och självförtroende
  • Stärkt i att arbeta självständigt med eget ansvar

En förutsättning för att du ska lyckas med studierna och dina mål på allmän kurs är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra deltagare och lärare söka kunskap samt mötas i samtal och diskussion kring lärandet.

 

Utbildningens innehåll

Agenda 2030

Skolans allmänna kurser är inriktade på FN:s globala mål, Agenda 2030.  Vi alla, var vi än bor på jorden tillsammans ska hitta lösningar för en hållbar värld. De 17 globala målen genomsyrar hela utbildningen. Du som studerar får insikt, kännedom och förankring i samhället. Det innebär studiebesök, föreläsningar, kännedom om samhällets funktioner och uppdrag samt temaarbeten med utgångspunkt i samhället.

Skådespeleri

I ämnet skådespeleri får di lära dig mer om din kropp, din röst och din fantasi. Du tränar dig i att tala och agera inför publik och kamera. Under året är du med och sätter upp och spelar i en föreställning samt medverkar i en film.

I ämnet skådespeleri har du utöver våra lärare, och även gästlärare ibland, även lektioner som leds av våra andraårselever på Skådespeleri som är under utbildning till Film- och teaterpedagoger. Du medverkar även i en film med skolans filmutbildning. Skolan modernt utrustad för teater och film och har en Black box.

Under vårterminen gör vi både teater och film och det förekommer repetitioner på kvällar och helger.

Samarbete på skolan

Vi har ett nära samarbete med skolans utbildningar Skådespeleri – Film och teater och Film - Skapande och produktion.

Kontakt

Irja Eklund Altensten
Biträdande rektor
Telefon växel 010-83 31 004
Epost irja.eklund.altensten@regionvarmland.se