Animation NPF

Tycker du om att teckna, skapa berättelser och vill lära dig göra animerad film? Då är Animation NPF en kurs för dig. Här lär du dig att animera film och möter andra med samma intresse. Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsort: Molkom
Längd: 2 år
Kurstyp: Särskild kurs
Studietakt: 100%
Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 april 
Antagningsprov: Prova på dagar genomförs i juni
Internat: Ja

Animation NPF är en tvåårig kurs för dig med NPF-diagnos (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) utan utvecklingsstörning där du lär dig grunderna inom animerad film. Undervisningen sker i mindre klass (max 12 personer). Förutom undervisande lärare finns ytterligare en resurspersonal med under skoldagarna som extra stöd.

Mål för utbildningen

De studerande lär sig grunderna inom animerad film. Varje individ får möjlighet att utvecklas praktiskt, teoretiskt och socialt utifrån sina drömmar, intressen och styrkor. De studerande förbereder sig för ett framtida yrkes- och vuxenliv.

Utbildningens innehåll

• Animation (teori och praktik)

• Fysisk aktivitet

• Drama

• Individuell planering, uppföljning och utvärdering av personliga mål

• Agenda 2030/Livskunskap

• CV och personligt brev (vårterminen år 2)

Animation är den största delen av kursens schemalagda undervisning. Du får möjlighet att lära dig att göra animerad film från grunden. På kursen arbetar vi med 2D-animation, både traditionellt och digitalt, samt Stop Motion.

Vi använder oss av bland annat Wacom Cintiq Pro 16, ljusbord och DSLR-kameror. Vi använder även olika programvaror, men främst Adobe Animate CC, Adobe Premiere Pro CC och Dragonframe. Till enklare övningar har vi också tillgång till iPads med utvalda appar.

Under första året arbetar vi mycket med traditionell teknik, alltså med papper och penna, för att enklare kunna fokusera på de praktiska grunderna och beståndsdelarna i animerad film. Moment genomförs genom olika övningar, både individuellt och i mindre grupper. Du får också teoretisk undervisning i exempelvis berättande, form och animationens historia.

Under andra året får du göra film för marknadsföring, kommunikation och information. Vi kommer även att arbeta med projektarbete, som består i att göra en egen animerad kortfilm. Du arbetar från en idé till en färdig film.

Fysisk aktivitet är schemalagt en gång per vecka. Innehållet varieras utifrån de studerandes önskemål och förutsättningar.

Drama lär dig främst att våga prova nya saker, men även kroppskännedom, fysisk kommunikation och rörelseträning.

Flera gånger under läsåret sitter vi ner enskilt och går igenom dina individuella mål utifrån dina drömmar, intressen och styrkor. 

Under lektionen Agenda 2030/Livskunskap har vi de globala målen i Agenda 2030 som grundläggande tema. Vi går igenom de olika målen på ett förenklat sätt genom diskussioner, filmer samt praktiskt övningar i vår ateljé. En stor del av innehållet formas, i samråd med undervisande lärare, utifrån de studerandes egna önskemål och intresseområden. 

Under andra året får du lära dig att göra ett CV och skriva personligt brev för framtida utbildningar eller arbete.

 

Boende

För att känna sammanhang och få struktur på din studietid så är det en förutsättning att du bor på skolans internat under kursens gång. Du bor i enkelrum på ett av skolans elevhem med övriga studerande på Animation NPF, de flesta rum på elevhemmet har egen toalett och dusch. En gång i veckan har vi schemalagt städ av det egna rummet och gemensamma utrymmen på internatet. Du får även möjlighet att lära dig att tvätta på internatets tvättstuga.

 

Ansökan

Ansökningsformulär hittar du på vår hemsida. Du kan göra en webbansökan eller skriva ut och posta till oss. Ett av urvalskriterierna är den ”prova-på-kurs” under juni månad som ett antal sökande kallas till.

För att din ansökan ska vara giltig ska du även skicka in:

* Personbevis
* Diagnosutlåtande
* Personligt brev (Beskriv varför du söker och vem du är)
* Betyg på senaste högsta utbildning (Ex gymnasium)

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation NPF får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre. Kursen ger inga ämnesbehörigheter.

 

Kontaktuppgifter

Thomas Boy

Kursansvarig Animation NPF

0553-100 04, 070-313 16 45

thomas.boy@regionvarmland.se