Studera animation

Välkommen till en kreativ och digital miljö där 2D och 3D förenas. Här möter du likasinnade med passion för animation och skapande.

Animatörer: Hanna Johansson, Hugo Folke, Emelie Nilsson

Animation är en ettårig utbildning för dig som vill bli animatör. Vare sig du drömmer om att jobba på Disney eller skapa egna webbanimationer, är det på vår utbildning du startar din resa. 

För dig som vill bli animatör!

Målet är att ge dig verktygen för ett yrkesliv som animatör eller förbereda dig för fortsatta studier inom animationsområdet, både i Sverige och internationellt.

Hand som tecknar på ritplatta

 

Utbildningens innehåll

Kursen består av 39 veckor

 • 2D- och 3D-animation
 • Presentation och övningar i animationens 12 grundprinciper
 • Karaktärsdesign
 • Karaktärsanimation
 • 3D-modellering
 • Form och design
 • Färglära
 • Storyboard och Animatic
 • Animationshistoria
 • Projektarbete
 • Agenda 2030

Utbildningens fokus ligger på modern animation, där 2D och 3D kombinerar varandra. Samtidigt drar vi stor lärdom av traditionell animation för att på bästa sätt kunna börja från grunden. Möjligheten att använda sig av traditionell teknik finns, men i första hand använder vi digital utrustning. Utöver lektionstid har du även under övrig tid tillgång till vår animationssal.

I undervisningen kommer vi främst att använda oss av Blender, ett komplett program för 2D- och 3D-animering. I Blender kan du genomföra hela processen i animation – från storyboard till färdig film.

För att förstå dagens och framtidens animation, måste vi se bakåt. Teoretiska lektioner i animationshistoria ger en överblick över mediets utveckling genom historien, och en förståelse för hur trender skapats och återuppstått. Vi har tillgång till en biosalong på skolan där vi kommer att se på både korta och långa filmer.

Under läsåret kommer du att genomföra två projekt. Höstprojektet är en kortare animation utifrån ett givet tema. Vårprojektet är ett längre projekt där du själv väljer vad du vill animera.

Inom kursen kommer vi på olika sätt att arbeta med FN:s globala mål, Agenda 2030. Dessa mål kommer på ett naturligt sätt ingå i animationslektionerna.

Utrustning

Ingen egen utrustning krävs. Datorer, ritplattor och programvaror som används i kursen finns på skolan.

Vidare studier

Molkoms folkhögskola och Arts University Bournemouth i Storbritannien har ett samarbete som innebär att efter ett års studier hos oss kan du ansöka direkt till  Animation Production. AUB är ett modernt universitet med bra kommunikationer till London, som är mindre än två timmar bort. Skolan är en av Storbritanniens mest ansedda och högst rankade konsthögskolor.

Animation Production är en bred tre-årig utbildning som har tät kontakt med branschen och utbildningen anpassas löpande utifrån aktuella branschkrav. Det finns ett stort fokus på samarbete med andra konstnärliga utbildningar på skolan bland annat film, skådespeleri, musik och mycket annat.

Arts University Bournmouth

Arts University Bournemouth i Storbritannien

Fördelar med skolornas samarbete

 • Du gör en direktansökan med stöd av rådgivare från skolan.
 • Du är prioriterad i ansökning för stipendier och nedsättning av avgifter.
 • Utbildningen är CSN berättigad.
 • Skolan ger stöd med förberedelser som behövs för studier utomlands, till exempel boende, ansökan, intervju. 
 • Personligt stöd i att förbereda din portfolio inför ansökan och få feed-back. 

Läs mer om utbildningen här.

Exempel på ett projekt

Från v.47 till terminsslut fick de studerande på kursen Animation, vid Molkoms folkhögskola, en dödssynd var att göra en animerad tolkning på. Tolkningarna skulle ligga så nära 10 sekunder som möjligt. Det är deras första filmprojekt i kursen som sammansluter en termin med många genomgångar och övningar.

Projektet var utmanade på flera sätt. Dels fick de jobba självständigt med planering och utförande. Men det krävde också kreativa lösningar för att förhålla sig till skolans covid-restriktioner.

 


Bo på skolan

Du har möjlighet att bo på internat när du studerar på Molkoms folkhögskola. På internatet blandas människor med skiftande bakgrund och erfarenheter, vilket bidrar till viktig personlig utveckling och gemenskap.

Ansök till Animation

För att din ansökan ska vara giltig ska du skicka in:

 • Personbevis
 • Personligt brev (beskriv dig själv, intresset för animation samt varför du vill gå utbildningen)
 • Gymnasiebetyg eller annan högre utbildning
 • Eventuella referenser
 • Arbetsprov inom animationsområdet (instruktioner för detta skickas separat efter att ansökan inkommit)

Antagning kan komma att ske på distans 2021

På grund av omständigheter kring coronaviruset kan vi komma att ha digitala antagningar 2021. Vi kontaktar dig som sökt med information om antagningsprocessen.

Ansök här via Schoolsoft 

Får du ingen bekräftelse på din ansökan eller har problem med att registrera dig i Schoolsoft, kontakta skolan så hjälper vi dig.

Kursintyg

Efter avslutat år på Animation får du ett kursintyg som visar att du har genomfört kursen. För detta krävs att din närvaro är 80 procent eller högre.