Hälsotränare

Låt din passion för träning bli ditt yrke. Hälsotränare är en ettårig heltidsutbildning med möjlighet att bli certifierad inom personlig träning, massage och kostrådgivning. Du kan också bygga på med en termin i Australien för internationell PT-licens.

Bakgrundsbild

Denna yrkesutbildning har ett gott rykte där du som studerar får många lärarledda timmar av hög kvalitet. Förutom praktik på skolkliniken har du också företagsförlagd praktik 1-2 veckor och FAR-patienter från vårdcentralen. Tidigare elever arbetar idag på exempelvis ACTIC, STC, Nordic wellness eller som egenföretagare.

En kvalitetssäkrad utbildning

Kvalitetssäkring av utbildningen sker genom samarbetspartners och branschorganisationer. Hälsotränarutbildningen är godkänd av Almega friskvårdsföretagen, Kroppsterapeuternas yrkesförbund (KRY), Branschrådet för hälsa och TAFE Queensland i Australien.

Du bör ha som mål att bli personlig tränare, massör och kostrådgivare, samt vilja jobba med hälsa. Du behöver ha träningserfarenhet och vara regelbundet fysiskt aktiv då utbildningen innehåller fysiskt krävande moment.

Detta är ett års utbildning som ger dig unik kombination av kompetenser för att arbeta som personlig tränare, massör och kostrådgivare. Utbildningen har ett genomtänkt upplägg där alla delar hänger ihop.

Sveriges bästa PT-utbildning

Utbildningen har som mål att vara en av Sveriges bästa PT-utbildningar och att kvalificera till arbete inom hälsobranschen. I certifieringen ingår ett praktiskt test, hemtentamen, klientträffar och ett skriftligt arbete. För att du ska kunna certifiera dig krävs att du först blivit godkänd på utbildningen. Certifiering sker efter utbildningens avslut i början av juni och en opponering i slutet av sommaren av de skriftliga arbetena. Efter certifiering kan du ansöka om nationell PT-licens.

Utbildningen anpassas utifrån hälsobranschens behov, men också utifrån de nya riktlinjer som tas fram av Konsumentverket för vilken kompetensnivå, kunskap och färdigheter en personlig tränare behöver ha.

Utbildningens innehåll

Hälsotränare har tre certifieringsförberedande delkurser PT, massör och kostrådgivare. Kursen innehåller även andra delmoment såsom friskvård/hälsa, konditionstestning, D-HLR (hjärt-lungräddning med defibrillator), fysisk aktivitet på recept (FAR), studiebesök samt praktik på skolklinik och branschföretag.

 

Ansökan och antagning

Till din ansökan ska du bifoga:
Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
Personligt brev
Kopior av betyg
Eventuella arbetsgivarintyg
Intyg, referenser

Ansök här

Antagningskriterier
Vår ambition är att skapa en dynamisk och jämlik grupp. Är du behörig kan du komma att bli kallad för intervju och praktiska testövningar på skolan. Skulle du av någon anledning inte kunna ta dig till skolan sker intervju via Skype eller liknande.

ANTAGNINGSPROV PÅ DISTANS 2020!

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset kommer vi ersätta våra antagningsdagar med digitala intervjuer och korta videofilmer. Vi kontaktar dig som sökt med information om proven.

God träningsbakgrund är meriterande. 

 


 

Foto på tränande studenter i Australien

Utöka din utbildning med internationell PT-licens

Efter avslutad utbildning erbjuds möjlighet att skaffa en internationell PT-licens via en termin i Australien.

TAFE Queensland erbjuder yrkesutbildningar inom flera olika ämnesområden, däribland ettåriga Diploma in Sport Development som leder till en internationell PT-licens.

Genom ett nytt unikt samarbete erbjuds nu studenter som läst till Personlig tränare på Molkoms folkhögskola att få tillgodoräkna sig upp till 6 månader av sin utbildning och därmed läsa denna kursen på halva tiden.

  • Praktisk utbildning som efterfrågas av branschen
  • Statlig yrkeshögskola med toppmodernt campus på Sunshine Coast, Australien
  • Start i januari och juli varje år
  • Kostnad: från AUD 7500 per termin CSN berättigad ( både terminsavgift och uppehälle)
  • Avslutad kurs ger internationell PT-licens

 

Läs mer om att studera utomlands.  

 


 Kursplan

Kursen består av 39 veckor.
Moment 1 Grundutbildning i massage, personlig träning och kostrådgivning, ca 19 veckor.
Moment 2 Steg 2 i massage, personligt träning och kostrådgivning, ca 20 veckor.
• Träningslära 11v
• Testmetoder och program 2v
• Ledarskap 4v
• Kost och träning 4 v
• Entreprenörskap 2 v
• Idrottsskador 1 v
• Massage 8v
• Anatomi & Fysiologi 6 v
• Muskeltöjning & stretch 1 v

Efter avslutad kurs:
Moment 3 Certifierings period massage, personlig träning & kostrådgivning 6 veckor

Vår skolklinik ger praktisk övning i form av personlig träning eller massagebehandlingar.  

Egen utrustning/låneutrustning
All utrustning som behövs finns på skolan.
I massagekursen står du själv för handdukar och olja/lotion. Det finns möjlighet att låna hem massagebänk vid behov.

Kontakt

Peter Gillenstrand
Biträdande rektor
Telefon växel 010-83 31 004
Epost peter.gillenstrand@regionvarmland.se