Skådespeleri – Film och teater

Vi tar din dröm på allvar! Hos oss får du utvecklas som skådespelare i produktioner både på teaterscenen och framför kameran. Här har vi den modernaste film- och teatertekniken bland alla nordens folkhögskolor. Här finns vi. Var är du? Välkommen in i vår kreativa värld!

Filminspelnings sedd från ovan

 

Grundläggande på Skådespelarutbildningen är din personliga och konstnärliga utveckling. Du får jobba framför kameran och möter publik från scenen. Kursens kombination av både film- och teaterskådespeleri är unik som folkhögskoleutbildning.

Vårt spännande samarbete med filmlinjen sker på engelska vilket du har nytta av i en framtida karriär. Under studietiden får du göra ett flertal studiebesök där vi ser på scenkonst. Skådespelarutbildningen är ettårig med möjlighet till ett andra år där du bland annat får kompetens som film- och teaterpedagog och praktik under 2-3 veckor.

Skådespeleri 1 och 2 åker till Scenkonstbiennalen, samt gör kortare resor i samband med filminspelningar och teaterbesök. Skådespeleri år 2 åker dessutom till Medelhavet – för filminspelning.

Mål för utbildningen

År 1
• Växa som människa och lära dig skådespelerihantverket
• Utvecklas som skådespelare tekniskt och konstnärligt under ett eller två år
• Förbereda dig för högre utbildning som skådespelare
• Pröva om en karriär inom skådespeleri är något du vill satsa vidare på
År 2
• Ta uppdrag som frilansande skådespelare och scenarbetare
• Arbeta som film- och teaterpedagog,
• Kunskap för att starta en frigrupp.
• Redo att söka högre utbildning

Utbildningens innehåll
År 1
Utbildningen är inriktad på färdighetsträning och produktion som omfattar skådespeleri för film och teater. Du övar tekniker i drama, rörelse, tal, improvisation och gestaltning. Då teater och film är kollektiva konstformer läggs vikt vid reflektion och analys av egna och andras arbeten.

År 2
Under andra året har vi ett fördjupat fokus på din individuella utveckling som skådespelare genom ett flertal teater och filmproduktioner, så du får möjlighet att spela olika roller och möta varierad publik. I år 2 får du fördjupad kunskap om den konstnärliga aspekten och det praktiska arbetet bakom scenen. Du gör även en praktikperiod utanför skolan där du kan fördjupa ditt intresse inom ett specifikt område. Vi gör också en studieresa till medelhavet med filminspelning och dykning.

Nätverk och samarbete på skolan
Vi samarbetar med Riksteatern och Strindbergs intima teater i Stockholm gällande föreställningar och workshops. Samarbete finns även med internationella skolor och teatergrupper och vi är aktiva inom flera arrangörsnätverk som verkar för scenkonst i hela Sverige.
Förutom det nära samarbetet med filmutbildningen har vi även samarbete kring röstskådespeleri med animationsutbildningen. Vårt samarbete med Hälsotränarna innebär att alla skådespelare får en egen PT.

Kursplan

År 1 (40 veckor)
Utgångspunkten i arbetet är de tekniker som utvecklar dig som skådespelare. Under terminerna jobbar du i projekt där tonvikten läggs på olika delar i film- och teaterarbetet. Teori och praktik varvas och olika delar av kursplanen ingår i flera projekt.
• Skådespelarträning
Fysisk skådespelarträning, normkreativ gestaltning, rörelseträning, karaktärsarbete, improvisation, kroppsspråk, röstteknik, dans, yoga, friskvård och psykologi.
• Filmskådespeleri
Praktiska kameraövningar, filmskådespelartekniker, filmproduktionsarbete, begrepp inom film, castingproceduren, filmövningar, förberedelse, roller på set, filmhistoria, filmanalys, filmfight, intimscener på film, inspelning med green-screen
• Teaterskådespeleri
Scenframställning, dramatisk närvaro, textarbete/interpretation, repetitionsarbete, teaterproduktioner, devisingprojekt, monologarbete, forumspel, performance, eldslukning, clown, akrobatik och stagefight.
• Teaterhistoria, teknik och praktiskt scenarbete
Smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita, ljus, ljud och regi.

År 2 (40 veckor)
Fördjupningsåret är en utbildning som syftar till att utveckla fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom skådespeleri, samt inom film- och teaterpedagogik. Du kan sen söka dig till vidare utbildning, bilda frigrupp, gå direkt ut i arbete som film- och teaterpedagog eller frilansande skådespelare. Kursinnehållet följer samhällsutvecklingen och utbildningen har samarbeten med organisationer och branschföreträdare. Teori och praktik varvas och olika delar av kursplanen ingår i flera projekt.
• Filmskådespeleri
Filmskådespeleri i praktiken, professionellt förhållningssätt, skådespelartekniker med fokus på kameraarbete, förberedelsearbete, karaktärsarbete, gestaltning, improvisation för film, smink för film, filmproduktionsprocessen, olika typer av manus, olika typer av filmproduktion, undervattensinspelning, röstskådespeleri för animation och VR-inspelning.
• Scenkonst
Klassisk scenframställning, ensemblespel, karaktärsarbete, textarbete/interpretation, gestaltning, performance, fysisk teater, berättarteater, monologarbete, devising, forumspel och barnteater
• Teknik och scenarbete – fördjupning
Ljus, ljud, smink/mask, kostym, scenografi, rekvisita och praktik (2-3 veckor).
• Skådespeleri övrig teori och praktik
Fysisk skådespelarträning, improvisation, röst, dans, yoga, genuskreativ gestaltning, audition, adaption av manus, studieresa med scubadiving, praktikrapport, skriftliga utvärderingar, showreel och regibok.
• Entreprenörskap och marknadsföring
Entreprenöriellt förhållningssätt, marknadsföring, arrangörskap, starta eget, turnéverksamhet och publikarbete.
• Pedagogik – Ledarskap
Psykologi, kommunikation, konflikthantering, att vara ledare, pedagogik, projektmetodik, dramaturgi, regi, publikarbete och cirkelledarutbildning.
• Teaterpedagog
Teaterpedagogisk orientering, att göra en föreställning, manusbearbetning, produktion, scenarbete, röst/rörelse, lektionsplanering och pedagogiskt för- och efterarbete.
• Filmpedagog
Kamerateknik, manusskrivande, produktionsplanering, redigering, foto, regi, ljus, ljud, casting och scripta.

Egen utrustning/låneutrustning
Molkoms folkhögskola tillhandahåller all utrustning för dina teater- och filmproduktioner och övningar.

Ansökan och antagning

Varje år antas totalt cirka 16 deltagare på år 1 och 2. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter, kön, ålder och etnisk bakgrund. Du som söker bör ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

Om ansökan
Till din ansökan ska du bifoga:
Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
Personligt brev
Kopior av betyg
Eventuella arbetsgivarintyg
Intyg, referenser

Tidigare erfarenhet
Utdrag från polisens belastningsregister (Gäller bara för ansökan år 2) Då du under året arbetar praktiskt som pedagog utanför skolan är vi enligt lag skyldiga att begära in detta utdrag. Du begär själv att få utdraget från polisen.

Ansökningsförfarande
Efter att ansökningstiden gått ut kallas utvalda sökande till skolan för ett praktiskt antagningsprov (film och scen) och intervju. Prov och intervjuer genomförs under maj och juni. Du behöver inte förbereda något material inför proven.

Vid antagningsproven bedömer vi:
• Ambitions- och motivationsnivå
• Utvecklingspotential
• Prestation vid de praktiska proven (gestaltningsförmåga, kroppskännedom, röstarbete, improvisationsförmåga, självständighet, originalitet, fantasi, samarbetsförmåga etc.)
• Förmåga till social interaktion

Krav för antagning till Skådespeleri – film och teater år 2:
Sökande bör ha gått Skådespeleri – film och teater år 1 eller ha likvärdig utbildning/erfarenhet. Samt dessförinnan ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

Är du behörig kan du komma att bli kallad till antagningsdag för Skådespeleri år 1 som består av ett praktiskt antagningsprov (film och scen) och intervju. Prov och intervjuer genomförs under maj och juni. Även till år 2 går du igenom en urvalsprocess.

ANTAGNINGSPROV PÅ DISTANS 2020!

På grund av rådande omständigheter kring coronaviruset kommer vi på "Skådespeleri - Film och teater" på Molkoms folkhögskola att ha digitala antagningsprov i år. Vi kontaktar dig som sökt med information om proven.

För år 2 gäller också:
• Prestationer genomförda under år 1 eller likvärdigt.
• Pedagogisk fallenhet och förmåga.
• Förmåga att tillägna sig färdigheter.
• Förmåga att bedriva självständiga studier.
• Lust och vilja att utföra förelagda uppgifter efter bästa förmåga.

Kontakt

Anna Almroth
Teamledare Skådespeleri
Telefon växel 010-83 31 004
Epost anna.almroth@regionvarmland.se