Skådespeleri – Film och teater

Skådespeleri är en utbildning för dig som har ett starkt intresse för film och teater. Skådespelarutbildningen är ettårig med möjlighet till ett fördjupningsår då du även utbildas till film- och teaterpedagog.

Utbildningsort: Molkom
Längd: 1-2 år
Kurstyp: Särskild kurs
Studietakt: 100 %
Start: augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Antagningsprov: Genomförs under maj och juni
Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå
Internat: Ja

Det går att söka år 2 direkt om du har tidigare utbildning eller erfarenhet. Under år 2 genomför vi bland annat en studieresa utomlands med filminspelning tillsammans med Filmlinjen. Från och med hösten 2018 kan undervisningen ske både på engelska och svenska då vi öppnar upp för utländska studenter. För att vara behörig att söka krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program.

År 1

Utbildningen omfattar filmiskt skådespeleri och klassisk scenframställning. Samarbetet med skolans filmutbildning ger dig ökad förståelse och kunskap om hela filmprocessen och arbetet som filmskådespelare. Kursens kombination av både film och teater är unik som folkhögskoleutbildning. Grundläggande på skådespelarutbildningen är den personliga och konstnärliga utvecklingen. Du arbetar både självständigt och i grupp. Du övar tekniker som drama, rörelse, tal, improvisation och gestaltning. Utbildningens fokus ligger på innehåll och berättande så en stor del av tiden ägnas åt analys och kritik av egna och andras arbeten.

Du får också kunskaper om konstnärliga aspekter och det praktiska arbetet bakom scenen – som scenarbetare. Efter kursen kan du ta uppdrag som frilansare eller söka jobb som skådespelare eller scenarbetare.

År 2

Året är inriktat på produktion, med fokus på din individuella utveckling som skådespelare inom film och teater. Du utbildar dig även till film- och teaterpedagog vilket gör det möjligt att arbeta som pedagog. Det är ett begränsat platsantal så om du kommer in på år 1 kan du inte räkna med att också gå år 2. Du måste söka på nytt till år 2 och kommer då att få genomgå en ny urvalsprocess.

Kontakt med film- och teaterbranschen 

Under utbildningens gång anlitas yrkesverksamma och experter inom olika områden, exempelvis skådespelare, regissörer, make-up-artister och koreografer. Studiebesök på platser där film och teater produceras ingår också. Vi samarbetar även sedan länge med Region Värmlands filmkonsulenter.

Tidigare år har en studieresa till Malta eller Grekland arrangerats tillsammans med filmutbildningen under år 2. Syftet med resan är studiebesök, dykning och medverkan i kortfilmsproduktioner. En resa till Grekland planeras även för kommande läsår.

Tidigare elever

Här kan du läsa om tidigare elever och deras framgångar i branschen:

Credit Sheet Molkom

Läs om Jennifer som tidigare pluggat Skådespeleri hos oss, hon berättar om
utbildningen och vilka möjligheter som utbildningen gett henne!

Ansökan och antagning

Varje år antas totalt cirka 20 deltagare på år 1 och 2. Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter, kön, ålder och etnisk bakgrund. Du som söker bör ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning. 

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

 • Personbevis
 • Personligt brev (Beskriv varför du söker, vem du är, vad du gjort inom området)
 • Betyg på senaste högsta utbildning (Ex gymnasium)
 • (Eventuella) arbetsintyg (Intyg från de senaste arbetsplatserna om vad som ingått i tjänsten)
 • Referenser (Ej familjemedlem eller nära kompis)
 • Tidigare erfarenhet
 • Utdrag från polisens belastningsregister (Gäller bara för ansökan år 2) Då du under året arbetar praktiskt som pedagog utanför skolan är vi enligt lag skyldiga att begära in detta utdrag. Du begär själv att få utdraget från polisen.

Ansökningsförfarande

Efter att antagningsarbetet avslutas kallas några av de sökande till skolan för ett praktiskt antagningsprov (film och scen) och intervju. Prov och intervjuer genomförs under maj och juni. Du behöver inte förbereda något material inför proven.

Vid antagningsproven tittar vi på:

 • Ambitions- och motivationsnivå
 • Utvecklingspotential
 • Prestation vid de praktiska proven (gestaltningsförmåga, kroppskännedom, röstarbete, improvisationsförmåga, självständighet, originalitet, fantasi, samarbetsförmåga etc.)
 • Förmåga till social interaktion

För år 2 gäller också:

 • Prestationer genomförda under året.
 • Pedagogisk fallenhet och förmåga.
 • Förmåga att tillägna sig färdigheter.
 • Förmåga att bedriva självständiga studier.
 • Lust och vilja att utföra förelagda uppgifter efter bästa förmåga.

Kursplaner

Här kan du läsa och ladda ner kursplanerna som en pdf med mer detaljerad information om utbildningens innehåll:

Kursplan Skådespeleri, år 1 och 2 

Skådespeleri – film och teater år 1

Utgångspunkten i arbetet är de tekniker som utvecklar dig som skådespelare. Under terminerna jobbar du också i projekt där tonvikten läggs på olika delar i film- och teaterarbetet.

Skådespelarträning

 • Fysisk kommunikation/Kroppsspråk
 • Fysisk skådespelarträning
 • Normkreativ gestaltning
 • Rörelseträning
 • Röstteknik
 • Dans
 • Karaktärsarbete
 • Yoga
 • Improvisation
 • Friskvård
 • Psykologi
 • Studiebesök

Filmskådespeleri

 • Filmskådespelarteknik
 • Filmproduktioner
 • Casting
 • Filmövningar
 • Filmhistoria
 • Filmanalys
 • Branschkännedom

Teaterskådespeleri

 • Scenframställning
 • Textarbete/Interpretation
 • Repetitionsarbete
 • Teaterproduktioner
 • Dramatisk närvaro
 • Teaterhistoria
 • Forumspel/Aktiva värderingar
 • Eldslukning
 • Monologarbete
 • Regi
 • Devising
 • Clown
 • Performance
 • Akrobatik
 • Stagefight

Teknik och scenarbete

 • Ljus
 • Ljud
 • Smink och Mask
 • Kostym
 • Scenografi
 • Rekvisita

Skådespeleri – film och teater år 2 Påbyggnadsår med fördjupning

Påbyggnadsåret är en utbildning som syftar till att utveckla specialiserade/fördjupade kunskaper, färdigheter och kompetenser inom skådespeleri, samt inom Film- och teaterpedagogik. Du kan sen söka dig till vidare utbildning, bilda frigrupp eller gå direkt ut i arbete som film- och teaterpedagog eller frilansande skådespelare. Kursinnehållet skall följa samhällsutvecklingen och utbildningen har samarbeten med organisationer och branschföreträdare.

Grundläggande utbildning som krävs för att antas till Skådespeleri – film och teater år 2:

Sökande bör ha gått Skådespeleri – film och teater år 1 eller ha likvärdig utbildning/erfarenhet. Samt dessförinnan ha erfarenhet av teater/rörelse/röst – från estetiskt program på gymnasiet, eller andra former från teatergrupper/scenframställning.

Filmskådespeleri

 • Filmskådespeleriövningar
 • Filmskådespeleri i praktiken
 • Professionellt förhållningssätt
 • Skådespelartekniker med fokus på kameraarbete
 • Förberedelsearbete
 • Karaktärsarbete
 • Gestaltning
 • Improvisation för film
 • Smink för film
 • Filmproduktionsprocessen
 • Begrepp inom film
 • Olika typer av manus
 • Olika typer av filmproduktion
 • Undervattensinspelning

Scenkonst

 • Klassisk scenframställning
 • Ensemblespel
 • Karaktärsarbete
 • Textarbete/Interpretation
 • Gestaltning
 • Performance
 • Fysisk teater
 • Berättarteater
 • Monolog
 • Devising
 • Forumspel
 • Soppteater
 • Barnteater
 • Publikarbete

Entreprenörskap och marknadsföring

 • Entreprenöriellt förhållningssätt
 • Marknadsföring
 • Säljteknik
 • Starta eget
 • Turnéverksamhet
 • Målgrupp
 • Showreel

Skådespeleri övrig teori och praktik

 • Fysisk skådespelarträning
 • Röst
 • Dans
 • Genuskreativ gestaltning
 • Audition
 • Adaption av manus
 • Studiebesök
 • Scubadiving
 • Praktikrapport
 • Skriftliga utvärderingar
 • Showreel
 • Regibok
 • Lektionsplanering

Pedagogik – Ledarskap

 • Psykologi
 • Kommunikation
 • Konflikthantering
 • Att vara ledare
 • Pedagogik
 • Projektmetodik
 • Dramaturgi
 • Regi
 • Publikarbete
 • Cirkelledarutbildning

Teaterpedagog

 • Teaterpedagogisk orientering
 • Manusbearbetning
 • Produktion
 • Att göra en föreställning
 • Röst och rörelse
 • Scenarbete
 • Pedagogiskt för- och efterarbete

Filmpedagog

 • Kamerateknik
 • Manusskrivande
 • Redigering
 • Foto
 • Regi
 • Ljus
 • Ljud
 • Produktionsplanering
 • Casting
 • Scripta

Teknik och scenarbete

 • Ljus
 • Ljud
 • Smink och Mask
 • Kostym
 • Scenografi
 • Rekvisita

Demokratins gränser

Ett lokalt nätverk i Karlstad med omnejd

Projektet DEMOKRATINS GRÄNSER är en gemensam och övergripande benämning på ett antal olika arrangemang, såsom teatrar, föreläsningar, utställningar, studiecirklar och konserter, i Karlstad med omnejd fr o m hösten 2017 t o m våren 2019.

Projektet utgår från Riksteaterns tematiska spår Demokratins gränser. Läs mer på Riksteaterns webbplats.

Vår målsättning är att det hos invånare i Karlstad/Värmland under denna tid skapas en känsla av här pågår en enad satsning på samtal och diskussioner om demokratin, dess värde i vårt samhälle och vikten av att vi står upp för dess överlevnad. Eftersom 2018 är valår känns det extra viktigt att stimulera till samtal och diskussioner om dessa viktiga frågor. Vad vill vi egentligen med vårt samhälle och dess framtid?

Projektsamordnare: Evalena Lübeck, Karlstads Riksteaterförening

Aktörer: