SMF - Studiemotiverande folkhögskolekurs

Kursen vänder sig till dig som är arbetssökande och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Deltar du i jobb- och utvecklingsgarantin kan du få en plats på kursen oavsett ålder. Denna kurs är ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Utbildningsort: Molkom/Karlstad
Längd: 13 veckor
Start: Löpande antagning

Mål för kursen

Vara en väg till både studier och jobb.Få nya kontakter och referenser.Se fler möjligheter inför framtiden.Stärka ditt självförtroende.

Kursinnehåll

Kursens upplägg varierar, mycket beroende på dina egna intressen och önskemål samt skolans inriktning. Fokus ligger på att underlätta steget till studier, att motivera dig att slutföra dina studier samt öka dina chanser till jobb. Folkhögskolan tar fram en individuell studieplan tillsammans med dig. Du kan repetera kärnämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter. Du får även personlig studievägledning och coachning för att på bästa sätt bli lotsad vidare till fortsatta studier.

Kursintyg

Kursen pågår under 3 månader och avslutas med att du får ett intyg. Kursen är ej behörighetsgivande i gymnasieämnen.

Ansökan

För att få en plats på kursen, kontakta din Arbetsförmedling.