Till startsidan
  • Vad berättar natur- och kulturlandskapet för dig och vad vill du förmedla till omvärlden?
  • Hur kan en mule ge förutsättning för biologisk mångfald?
  • Hur mjölkar man en ko?
  • Hör du ekot från vallmusiken?
  • Vilka spår har fäbodkulturen lämnat efter sig då och nu?

Det och mycket mer kommer du att få svar på under ett år, där utbildningen till störst del går på distans. Vi träffas vid cirka 10 tillfällen på plats i Stöllet.

Med utgångspunkt i Värmlands fantastiska natur- och kulturlandskap får du som deltagare möjlighet att tillägna dig kunskap och fördjupa dig inom ämnet natur- och kulturvägledning. Som naturvägledare verkar du i olika sammanhang för att synliggöra vårt natur- och kulturarv och levandegöra landskapets gömda berättelser för andra.

 

Läs mer om kursen natur- och kulturvägledning

Kursinformation

Utbildningsort: Stöllet

Omfattning: 1 år, distans med cirka 10 närträffar fördelade över året

Studietakt: 100%

Internat: Boende under närträffarna finns på vårt internat.

Kursstart: Augusti 2022

Sista ansökningsdag: 15 april 2022

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN