Folkhögskolor i Värmland / Nyhetsarkiv / Kyrkerud folkhögskolas manifest

Skriv gärna en trevlig bildtext. Glöm aldrig bildbeskrivingstexten.

Kyrkerud folkhögskolas manifest

Under hösten 2021 tog kursdeltagare och personal fram ett gemensamt manifest. Kursdeltagarna har illustrerat manifestet med både en flagga och en film.

  • Kyrkerud arbetar inkluderande för att se alla deltagare och personal som jämlikar.⁣
  • Skolan är en plats med utrymme för individen. Här formar vi tillsammans en trygg grund för mångfald och frihet i våra olikheter.⁣
  • En trygg miljö möjliggör personlig , social och kreativ utveckling efter deltagares olika förutsättningar. Här väger skapandeprocessen tyngre än prestationer så att vår kreativitet stimuleras. ⁣
  • Vi uppmuntrar till medvetna materialval genom kunskap om kvalitet, livslängd och konstnärligt uttryck, för en hållbar livsstil som konstnär.
  • Vi väljer gemensamt utbyte över konkurrens. Här råder samexistens oavsett bakgrund. På skolan står vi upp för varandra och hjälper den som hjälp behöver. ⁣
  • Kyrkerud är en plats där vi har frihet att uttrycka våra åsikter. Vi lär av varandra, personal som deltagare. Tillsammans skapar vi en demokratisk skola!


Kursdeltagarna har också filmat och skapat en film om manifestet, musiken är gjord av Andreas Sjögren.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?