Folkhögskolor i Värmland / Nyhetsarkiv / Utbildningssamarbetet mellan kommunen och folkhögskolan firades

Utbildningssamarbetet mellan kommunen och folkhögskolan firades

Äntligen är samarbetet mellan Filipstads kommun och Region Värmlands fem folkhögskolor officiellt invigt. Den 21 oktober firades utbildningssamarbetet mellan Region Värmlands fem folkhögskolor, med Molkoms folkhögskola i spetsen, och Filipstads kommun med invigning och öppet hus i lokalerna på Vasagatan i Filipstad.

Invigning och öppet hus

Gunilla Frykensjö Björnfoth, rektor för Molkoms folkhögskola, hälsade med glädje och stolthet alla varmt välkomna och förklarade upplägget för invigningen: en rundtur i klassrummen, scenuppvisning av elever från skådespelarutbildningen och avslutning med plockbuffé.

Samverkan startade 2019

I februari-mars 2019 startade dialogerna för en samverkan i Filipstad. Första klassen på 16 stycken studerande började i augusti.

Elisabeth Kihlström (KD), Regionråd och ordförande kultur- och bildningsnämnden, berättade om starten av samarbetet.

- Det här började 2019 efter att Filipstads kommun identifierade att här finns behov av utbildningsplatser inom Folkhögskolan. Då svarade vi från Region Värmland att "Det är klart att vi ska bistå med de resurser som vi har". Så 2019 tog vi politiska beslut för att kunna starta den här verksamheten i Filipstad.

Utbildning är A och O

Verksamheten finns för personer som behöver ha en utbildning på gymnasienivå eller som inte har fått sin grundläggande behörighet. Detta får man via folkhögskolan. Det bidrar till en högre utbildningsnivå som leder till bättre livskvalitet och ger möjlighet att studera vidare eller få ett arbete.

Åsa Hååkman Eriksson, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd (S) i Filipstad, tycker att det här är ett jätteviktigt exempel på när man samarbetar och använder resurser på rätt sätt.

- När en kommun och en region slår sig samman så når vi så mycket längre. Folkhögskola är en möjlighet för alla att få en grundläggande kunskap och utbildning. Utbildning är a och o för att ta sig vidare i vårt svenska samhälle.
Utbildningsvägar mot egen försörjning

Hannes Fellsman, kommundirektör i Filipstads kommun, tycker det är bra med hur utbildningen har anpassats till nyanlända som har kommit till Filipstad.

- Det som är väldigt kul med hur vi har kommit dit vi är idag, är att vi tillsammans med regionen bygger utbildningsvägar för våra medborgare.

Samtidigt arbetar kommunens arbetsmarknads- och integrationsenhet (AIE) och kommunala vuxenutbildning parallellt med att skapa utbildningsvägar mot egen försörjning för nyanlända.

Nya lösningar i Värmland

Pär Blomquist, områdeschef för kultur- och folkbildning inom Region Värmland, konstaterar att samarbete är något som alla ser är viktigt.

- Samarbetet som regionen har haft tillsammans med Filipstads kommun har drivits målvedvetet. Vi har hittat nya lösningar som man inte har sett någon annanstans. När vi är fokuserade på behov som finns hos invånarna så når vi resultat. Det här är ett jättebra exempel på hur vi ska samarbeta mellan regionen och kommunerna.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?