Till startsidan

Vad är en folkhögskola?

Studier på dina villkor

Att studera på folkhögskola innebär utveckling på flera sätt. Det är en vuxenutbildning med fri skolform där du som studerande själv är delaktig i din utbildning. Här kan du bo, studera och växa som person.

Filmen kommer från sverigesfolkhogskolor.se.

Läs klart grundskolan eller gymnasiet

Via en allmän kurs kan du skaffa grundskole- eller gymnasiebehörigheter. Alla folkhögskolor erbjuder allmän kurs.

Yrkesutbilda dig eller fördjupa dig inom ett intresse
På en folkhögskola kan du läsa en profilkurs/särskild kurs där du har möjlighet att fördjupa dig inom ett visst område. Region Värmlands folkhögskolor har många olika profilkurser. Vi har bland annat inriktningar inom film, skådespeleri, konst, naturen, friluftsliv, musik, friskvård och hantverk. Varje skola har sin profil och erbjuder flera olika profilkurser.

Arbetsmarknadsuppdrag

På uppdrag av statliga myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen så finns det även övriga kurser som till exempel Etableringskurs för nyanlända, studiemotiverande kurser eller bristyrkesutbildningar.

Avgiftsfri undervisning

Folkhögskolan är en unik utbildningsform som fyller en viktig funktion i det svenska samhället. Offentliga medel som utdelas av staten gör att undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Det gör det möjligt för alla, oavsett bakgrund att söka våra kurser.

Kostnader som kan förekomma är som exempel en del kurslitteratur, boende på internat, lunch, utflykter eller olika certifikat du kan skaffa. Bra att veta är att du kan söka studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden) till alla våra kurser.

Läs gärna mer om folkhögskolor på sverigesfolkhogskolor.se.