Det nya coronaviruset

Här hittar du information om var du kan vända dig vid olika sorters frågor om det nya coronaviruset.

Begränsat tillträde till sjukhus och vårdcentraler

För är att skydda inneliggande patienter och vårdpersonal mot smittsprdning av det nya coronaviruset. Begränsningen innebär att endast patienter med planerade besök, inneliggande patienter och personal ska vistas i lokalerna. De patienter som behöver någon med sig vid besök i vården (till exempel barn, funktionshinder, svårt besked etc) får ha med sig en närstående eller ledsagare som inte har luftvägssymtom. 

Besöksförbud på samtliga vårdavdelningar

Det innebär också att det inte är möjligt att besöka en vän eller anhörig som är inlagd på en vårdavdelning. Undantag kan göras för närstående till kritisk sjuka patienter om besökaren inte har luftvägssymtom. 

Hjälp oss så vi kan hjälpa dig

När du kommer till oss får du frågor om du har luftvägssymtom. Det är viktigt att du tar ansvar och säger som det är. Vi måste hjälpas åt att skydda varandra.

På 1177.se kan du läsa mer om vad som gäller för din mottagning.

Varför besöksförbud och när ska jag stanna hemma?

 Se våra filmklipp med chefläkare Charlotta Nelsson. 

 

Hit ska du vända dig med dina frågor

Många har frågor och känner oro kring det nya coronaviruset. För att du ska få bäst svar på dina funderingar, vänd dig då till följande:

Få egenvårdsråd på 1177.se

Besök 1177 Vårdguidens webbplats för egenvårdsråd och hänvisning till telefonkontakt om du är sjuk. 

Är du sjuk och behöver medicinsk rådgivning?

Coronaläget i Värmland har gått in i ett nytt skede. Fokus ligger nu på att skydda de mest sårbara i samhället och hindra smittan från att ta sig in i hälso- och sjukvården. Om du är sjuk och har symtom på det nya coronaviruset ska du stanna hemma och minimera dina sociala kontakter tills du varit symtomfri i 48 timmar.

Det är bara patienter som har en akut luftvägsinfektion och som har behov av vård på sjukhus som provtas för det nya coronaviruset.

Ring 112 vid akut vårdsituation

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

Är du frisk och har allmänna frågor?

Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för nationell samordning av insatser mot smittsamma sjukdomar. Här finns reserekommendationer, frågor och svar med många konkreta råd. 

SOS Alarms nationella informationsnummer 113 13 besvarar generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. 

Krisinformation från svenska myndigheter

Webbplatsen krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har samlad information om sitt arbete kring coronaviruset

Länsstyrelsen Värmlands sidor om pandemin.

In other languages 

Links to information about covid-19 in other languages.

Har du en bokad tid hos oss?
Har du inte blivit kontaktad av oss är du välkommen på ditt besök. Har du däremot symtom - hosta, halsont, feber eller snuva - vill vi att du hör av dig för att rådgöra. 

Det är viktigt att du svarar i telefonen. Vården kan försöka nå dig för att ändra ett planerat besök eller för att fråga hur du mår innan du ska besöka vården. När vi ringer visas telefonnummer 010-83x xx xx eller Dolt nummer eller Inget uppringnings-ID.

Information till företagare

Det pågår intensivt arbete både nationellt och regionalt för att ta fram stöd och åtgärder för att hantera de svåra ekonomiska konsekvenser som det nya coronavisuset innebär för näringslivet. Här har vi samlat information och länkar till dig som företagare.