Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här finns statistik över antalet bekräftade fall och antalet patienter som vårdas inom Region Värmland för coronavirusinfektion (covid-19).

Region Värmland tar i dagsläget prover på patienter som har akut luftvägsinfektion och som är i behov av vård på sjukhus. Här sker löpande uppdatering av det aktuella läget vad gäller antal bekräftade fall, dödsfall och patienter som vårdas för coronavirusinfektion (covid-19).

Lägesbild måndag den 30 mars

Bekräftade fall: 49
Totalt antal provtagna: 725
Dödsfall: 1

Region Värmland har 6 inneliggande patienter som vårdas för coronavirusinfektion (covid-19).

Centralsjukhuset i Karlstad: 4 patienter, varav 1 på IVA
Sjukhuset i Arvika: 0 patienter
Sjukhuset i Torsby: 2 patienter, varav 1 på IVA

Senast uppdaterad 30 mars klockan 09.20