Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras det aktuella läget i Region Värmland vad gäller antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och invånare med bekräftad covid-19 som avlidit.

Lägesbild fredag 7 augusti

Bekräftade fall: 1 067
Totalt antal provtagna: 18 606 varav 3 066 egenprovtagna
Dödsfall: 73

Antal inneliggande patienter:

Centralsjukhuset i Karlstad: 3 patienter, varav 2 på IVA
Sjukhuset i Arvika: 0 patienter
Sjukhuset i Torsby: 0 patienter

Senast uppdaterad 7 augusti klockan 13.00

 


 

Antal fall av covid-19 på kommun- och regionnivå

Sedan den 18 juni redovisar Region Värmland inte längre egen statistik vad gäller bekräftade fall per kommun, utan hänvisar till Folkhälsomyndighetens sammanställningar.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du filtrera statistik på kommun och vecka eller klicka på kartan för att välja den kommun vars statstik du vill se.

Folkhälsomyndighetens data uppdateras på torsdagar klockan 14.00.

Här finns statistiken