Aktuellt läge i Värmland – covid-19

Här uppdateras det aktuella läget i Region Värmland vad gäller antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Lägesbild måndag den 1 juni

Bekräftade fall: 542
Totalt antal provtagna: 5 483
Dödsfall: 32

Region Värmland har 25 inneliggande patienter som vårdas för covid-19, varav 3 vårdas på IVA.

Centralsjukhuset i Karlstad: 22 patienter, varav 3 på IVA
Sjukhuset i Arvika: 0 patienter
Sjukhuset i Torsby: 3 patienter

Senast uppdaterad 1 juni klockan 10:28

 

 


 

Antal bekräftade fall per kommun

Sammanställningen visar hur många personer med bekräftad covid-19 som är folkbokförda i respektive kommun.

Antal bekräftade fall ger inte en exakt bild av smittspridningen i en kommun då provtagning för närvarande i första hand görs på personer som behöver vård på sjukhus, som bor på äldreboenden eller på vårdpersonal som uppvisar symtom på covid-19.

Smittskydd Värmlands bedömning är att det förekommer smittspridning i hela Värmland.

Sammanställningen uppdaterades senast den 28 maj och baseras på 449 bekräftade fall. Observera att den gäller personer folkbokförda i Värmland. I totalsiffran som anges i den dagliga lägesbilden ingår även personer som inte är folkbokförda i länet.

Antal bekräftade fall per kommun uppdateras varje torsdag. Region Värmland redovisar inte exakt antal för kommuner som har färre än 15 bekräftade fall.

 

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(antal)
Bekräftade fall/10 000 inv.Provtagna 
(antal)
Andel påvisade prover
(procent)
Arvika 46 17,7 524 8,8
Eda  <15
Filipstad  53 49,8 248 21,4
Forshaga 15 13 177 8,5
Grums  <15
Hagfors  <15
Hammarö  25 15,1 300 8,3
Karlstad  169 18 1505 11,2
Kil  16 13,2 200 8,0
Kristinehamn  30 12,4 367 8,2
Munkfors  33 88,2 140 23,6
Storfors  <15
Sunne  19 14,3 178 10,7
Säffle  <15
Torsby  <15
Årjäng  <15
         
Kommuner med färre än 15 fall totalt  43