Utökad lägesbild vecka 46

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 46.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

Smittspridningen inom Värmland fortsätter att öka. Hälso- och sjukvården konstaterar ett försämrat läge både sett till antalet fall som bekräftas via provtagning samt till den tydliga ökningen av antalet patienter som läggs in inom slutenvården på grund av covid-19.

– Ännu så länge har inte intensivvården påverkats, i dagsläget är det endast en patient som får intensivvård. Vad gäller smittspridningen har vi en samhällssmitta på många håll i Värmland, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.

Antalet personer som vill provta sig är rekordhögt och som en konsekvens av det utökas kapaciteten för egenprovtagning successivt under den närmsta tiden. 1177 och länets vårdcentraler får många samtal från personer som vill provtas eller ta del av provsvar. Personer söker sig också till akutmottagningarna för att ta prov.

– Dessa verksamheter utför ingen allmän provtagning. I rådande läge är det viktigt att vi alla hjälps åt och inte belastar vårdsystemet fel utan använder webbplatsen 1177.se för att beställa egenprovtagning och ta del av provsvar, säger Ingemar Hallén.

Efter dialog med Folkhälsomyndigheten infördes i dag skärpta allmänna råd även i Värmland. Här kan du läsa mer om råden, som till stor del handlar om att var och en ska begränsa sociala kontakter under både arbete och fritid. Till exempel genom att arbeta hemma i så stor utsträckning som möjligt och att inte besöka gym, köpcentrum eller bibliotek.

Råden gäller inledningsvis till den 10 december, men kan komma att förlängas, vilket Folkhälsomyndigheten i sådant fall beslutar om.

– Det kommer bli en jobbig period på olika sätt och för många under den närmaste tiden. Men nu gäller det att vi alla verkligen tar ansvar, och att vi hjälps åt och kraftsamlar för att få ned smittan, säger Ingemar Hallén.

Sedan förra torsdagen har 361 nya bekräftade fall konstaterats och 5 319 prover tagits varav 2 773 är egenprovtagningar. Ytterligare en person med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 2 272 (+361)
  • Provtagningar: 63 288 (+5 319) varav egenprovtagningar 27 105 (+2 773)
  • Avlidna: 77 (+1)

Totalt till och med den 11 november vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 12 november vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan föregående torsdag inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 234,8 (198,3 – v.44 och v.45)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 11 november. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 154 (+17) 59
Eda  40 (+7) 47
Filipstad  101 (+12) 95
Forshaga 70 (+12) 61
Grums  106 (+11) 117
Hagfors  57 (+9) 49
Hammarö  128 (+32) 77
Karlstad  939 (+179) 100
Kil  53 (+11) 44
Kristinehamn  214 (+28) 88
Munkfors  83 (+1) 222
Storfors  28 (+5) 70
Sunne  81 (+24) 61
Säffle  58 (+10) 38
Torsby  58 (+8) 50
Årjäng  38 (+6) 38

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 45.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.