Utökad lägesbild vecka 49

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 49.

Analys från smittskydd

Ingemar Hallén, smittskyddsläkare

Antalet bekräftade fall har ökat något i jämförelse med förra veckans uppdatering och smittspridningen i Värmland ligger fortsatt på en hög nivå.

– Smittspridningen har legat på en högre nivå under hösten i jämförelse med sommarmånaderna, men under de senaste veckorna har ökningstakten mattats av något. Det finns anledning att tro att det är en effekt av de nya förhållningsreglerna för hushållskontakter och de skärpta allmänna råden som infördes i mitten av november, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

Vad gäller antalet patienter som är i behov av vård på sjukhus är läget bättre än för en vecka sedan. Den 25 november vårdades 35 patienter inom regionen, men antalet patienter har därefter minskat och pendlat mellan ungefär 20 och 25 patienter per dag. Antalet intensivvårdade patienter är fortsatt få.

– Det är positivt att trycket på slutenvården i Värmland har minskat, men man ska komma ihåg att det kan ändra sig snabbt. I andra delar av landet ser det annorlunda ut med kraftiga ökningar av antalet inneliggande patienter. Med detta i åtanke är det oerhört viktigt att vi håller ut och fortsätter att följa de allmänna råden.

Om värmlänningarna gör sitt bästa för att minska smittspridningen har Ingemar Hallén hopp om att läget inte förvärras i länet.

– Läget är fortfarande allvarligt även om Värmland inte är lika hårt drabbat som andra län. Om allt går som det ska kan vi påbörja vaccinationen mot covid-19 om en dryg månad. Till dess är det oerhört viktigt att vi fortsätter ta ett gemensamt ansvar för att inte sprida smittan.

Sedan förra torsdagen har 510 nya bekräftade fall konstaterats och 5 832 prover tagits varav 3 423 är egenprovtagningar. Ytterligare åtta personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 3 699 (+510)
  • Provtagningar: 81 253 (+5 832) varav egenprovtagningar 37 618 (+3 423)
  • Avlidna: 92 (+8)

Totalt till och med den 2 december vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 3 december vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan föregående torsdag inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 350,9 (329,3 – v.47 och v.48)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 2 december. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 174 (+4) 67
Eda  59 (+7) 69
Filipstad  150 (+17) 141
Forshaga 120 (+24) 104
Grums  142 (+14) 157
Hagfors  75 (+8) 65
Hammarö  189 (+22) 114
Karlstad  1 500 (+164) 160
Kil  118 (+17) 98
Kristinehamn  391 (+69) 161
Munkfors  91 (+2) 243
Storfors  59 (+19) 147
Sunne  129 (+8) 97
Säffle  124 (+19) 80
Torsby  103 (+5) 89
Årjäng  143 (+77) 142

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 48.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.