Utökad lägesbild vecka 2

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 2.

Analys från smittskydd

Antalet bekräftade fall har minskat i jämförelse med föregående vecka. Det är positivt enligt smittskyddsläkare Ingemar Hallén, men han understryker också att det är svårt att dra några säkra slutsatser av detta.

– Det är förstås alltid bra med en minskning, men vi tog färre prover under jul- och nyårshelgerna och under den senaste veckan har efterfrågan på provtagning inte varit lika stor. Det påverkar hur många fall vi hittar och gör det svårare att bedöma vad minskningen säger om smittspridningen generellt. Det är en utveckling som vi får ta med en nypa salt, säger han.

De närmaste veckorna kommer att ge en tydligare bild av vilken riktning pandemin tar.

– Det är nu vi kommer att märka effekterna av hur invånarna agerat under de gångna helgerna. Samtidigt kan man säga att vi befinner oss i ett kritiskt skede då många är tillbaka på arbetet eller i skolan samtidigt som vinterkylan nått Värmland. Torrare luft innebär ökad risk för spridning av luftvägsvirus och kylan gör som regel att vi vistas och träffas inomhus i större utsträckning, säger Ingemar Hallén.

Med anledning av detta är fortsatt följsamhet till de allmänna rekommendationerna av yttersta vikt.

– Vi har fått en bra start vad gäller vaccinationen i Värmland och tids nog kommer det att börja ge effekt. Till dess är varje handling som bidrar till att minska smittspridningen viktig. Fortsätt arbeta hemma, håll avstånd när du gör nödvändiga ärenden och stanna hemma vid minsta symtom.

Sedan förra uppdateringen har 410 nya bekräftade fall konstaterats och 4 786 prover tagits varav 2 801 är egenprovtagningar. Ytterligare 14 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 7 023  (+410)
  • Provtagningar: 112 731 (+4 786) varav egenprovtagningar 55 857 (+2 801)
  • Avlidna: 140 (+14)

Totalt till och med den 13 januari vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 14 januari vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 314,8 (371,1 v.53 – v.1)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 13 januari. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 606 (+68) 233
Eda  143 (+13) 167
Filipstad  275 (+18) 258
Forshaga 254 (+12) 221
Grums  226 (+3) 250
Hagfors  321 (+16) 277
Hammarö  317 (+20) 191
Karlstad  2 612 (+152) 278
Kil  303 (+17) 251
Kristinehamn  555 (+21) 229
Munkfors  116 (+1) 310
Storfors  95 (+2) 237
Sunne  200 (+14) 150
Säffle  303 (+36) 196
Torsby  175 (+10) 151
Årjäng  435 (+34) 432

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 1.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.