Utökad lägesbild vecka 3

Varje vecka publicerar Region Värmland en utökad lägesbild vad gäller covid-19. Här kan du läsa lägesbilden för vecka 3.

Analys från smittskydd

Smittspridningen i Värmland har fortsatt avta och antalet bekräftade fall har sjunkit sedan den förra uppdateringen om man jämför med föregående vecka.

– Det är faktiskt något överraskande då vi snarare väntat oss att se effekter av jul- och nyårsfirande vid det här laget. Vi är försiktigt positiva, men också väl medvetna om att det kan svänga tillbaka. Sedan hoppas vi förstås på att det här fortsätter i rätt riktning, säger Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare.

Minskningen i antal fall hänger ihop med att efterfrågan på provtagning har fortsatt att minska.

– Det kan man tolka som att färre blir sjuka och behöver ta prov vilket förstås är positivt och det kan vara ett tecken på att värmlänningarna varit duktiga på att följa de allmänna rekommendationerna under jul och nyår. Nu när vardagen har börjat igen efter helgerna och många är tillbaka på sina arbetsplatser är det viktigt att fortsätta följa föreskrifter och rekommendationer.

Inom hälso- och sjukvården ser läget ut som under den senaste månaden med runt 35 patienter som vårdas per dag varav en handfull inom intensivvården.

För närvarande är vaccinationen mot covid-19 i fokus både inom hälso- och sjukvården och i samhället i övrigt.

– Det är viktigt att få till en trygg och säker vaccinering av värmlänningarna. Ett intensivt arbete pågår i regionen i samverkan med kommunerna för att med bibehållen kvalitet öka antalet vaccinerade. Det verkar finnas ett stort intresse för vaccinationen och en vilja att vaccinera sig. Det är positivt, säger Anna Skogstam.

Sedan förra uppdateringen har 292 nya bekräftade fall konstaterats och 3 999 prover tagits varav 1 939 är egenprovtagningar. Ytterligare 9 personer med bekräftad covid-19 har avlidit.

 

Bekräftade fall, antal provtagningar, avlidna med bekräftad covid-19

  • Bekräftade fall: 7 315  (+292)
  • Provtagningar: 116 730 (+3 999) varav egenprovtagningar 57 796 (+1 939)
  • Avlidna: 149 (+9)

Totalt till och med den 20 januari vad gäller bekräftade fall och smittade per 100 000 invånare samt den 21 januari vad gäller provtagningar och avlidna. Ökning sedan tidigare uppdatering inom parentes.

 

Smittade per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna

  • 248,6 (275,1 v.1 – v.2)

Observera att den fetade siffran visar läget för de senaste 14 dagarna till och med i går, den 20 januari. Siffran inom parentes visar läget för de senaste två hela veckorna.

 

Bekräftade fall per kommun

Folkbokförd kommunBekräftade fall
(ökning)
Bekräftade fall/10 000 inv.
Arvika 671 (+65) 258
Eda  146 (+3) 170
Filipstad  280 (+5) 263
Forshaga 265 (+11) 230
Grums  236 (+10) 261
Hagfors  334 (+13) 288
Hammarö  332 (+15) 200
Karlstad  2 732 (+120) 291
Kil  318 (+15) 263
Kristinehamn  580 (+25) 239
Munkfors  121 (+5) 324
Storfors  95 (0) 237
Sunne  206 (+6) 155
Säffle  343 (+40) 222
Torsby  187 (+12) 161
Årjäng  456 (+21) 453

 

Sammanställningen baseras på Folkhälsomyndighetens redovisning av totalt antal bekräftade fall av covid-19 per kommun till och med vecka 2.
Observera att Folkhälsomyndigheten redovisar fall baserat på var man är folkbokförd. Region Värmland räknar bekräftade fall som rapporteras enligt smittskyddslagen. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan siffrorna.